Dýmkařské workshopy u Honzy Kloučka

Dýmkařské Worshopy u Honzy KloučkaJeden z předních výrobců dýmek v České republice Jan Klouček, který vyrábí dýmky pod značkou JanPipes, přišel na začátku svého vzestupu se zajímavou a v té době originální myšlenkou – Dýmkařskými workshopy. Co to vlastně je dýmkařský workshop v režii Honzy Kloučka? Jeho původní myšlenkou bylo seznámit kuřáky dýmky se základy výroby dýmky a dát jim možnost sami si výrobu dýmky vlastnoručně vyzkoušet v jeho dílně. Worshopy se staly rychle velmi populární a od doby jejich zavedení se v dílně Honzy Kloučka vystřídalo na více než padesáti workshopech mnoho dýmkařů a vyrobilo nespočet dýmek. Všichni dýmkaři, kteří prošli touto ojedinělou zkušeností, mají mezi svými dýmkami jednu výjimečnou, kterou si vlastní rukou dokončili a osobně byli u jejího „narození“, přesto nutno podotknout, že každá takto vyrobená dýmka v sobě nese notnou část Honzovy asistence.
Dýmkařské Worshopy u Honzy Kloučka

Z nedávné diskuse s Honzou vyplynulo, že za dobu konání worshopů se změnilo pár věcí a je docela možné, že budou mít za následek přehodnocení konceptu worshopů. Původní myšlenka, seznámit kuřáky dýmky se základy výroby dýmky a také umožnit jejich setkání v „dýmkařském azylu“ v Kostelci, byla postupem času doplněna dalším trendem.   Mnozí dýmkaři se na jeho worshopy vrací opakovaně. Samozřejmě si pak chtějí vyrobit další dýmku dokonalejší, dle svých představ nebo jejich představa často vychází z povedených kousků světových výrobců dýmek. Tím se původní myšlenka vytrácí, zároveň pro Honzu začíná být technicky nemožné asistovat během jednoho workshopu najednou více dýmkařům a společně s nimi vyrobit za jeden den několik plnohodnotných špičkových dýmek. Pro účastníky je lákavé získat takové dýmky z kvalitního briaru, navíc za zlomek prodejní ceny originálních exemplářů. Není potřeba být ekonomem, aby si člověk uvědomil, že tady něco nesedí. Mně samotnému stačilo i pouhé porovnání ceny originálních dýmek z produkce Honzy Kloučka, který už má jméno jak u nás tak ve světě, s cenou jedné dýmky vyrobené na worshopu a k tomu započíst čas který worshopům věnuje na úkor výroby vlastní produkce.

Dýmkařské Worshopy u Honzy Kloučka
Ostatně sám jejich organizátor se přiznal, že o otázce přehodnocení původního konceptu již nějakou dobu uvažuje. Určitě dojde k rozdělení na dvě linie.  Jednak workshopy, které nabídnou účastníkům ve smyslu původního konceptu vlastnoručně si projít a poznat celý proces výroby dýmky, ale na jednom daném jednoduší tvaru dýmky – tedy workshopy svou funkcí osvětové a poznávací, které zůstanou také cenově přístupnější. V druhé řadě umožnit náročnějším zájemcům, v menších skupinkách či individuálně, vyrobit si špičkově zpracovanou dýmku dle jejich návrhů, přání či speciálních požadavků. To za plné asistence mistra dýmkaře a s tím, že výsledná dýmka bude navíc značená ve výlučné řadě, platné pouze pro dýmky, která vzniknou touto ojedinělou možností v Kostelecké dílně. Tato kvalita bude samozřejmě přiměřeněji ohodnocena. Tolik z naší vzájemné diskuze.

Dýmkařské Worshopy u Honzy Kloučka

Každopádně i v jakékoli budoucí podobě dávají workshopy pořádané Honzou Kloučkem našim dýmkařům možnost prožít nezapomenutelný zážitek, ojedinělý i ve světovém měřítku.

Autor: Michal Hubacz

Dýmkařské Worshopy u Honzy Kloučka

Dýmkařské Worshopy u Honzy Kloučka