Pravidla aprůběžné výsledky Pohár ADK 2014

– Nominováno je družstvo, které tvoří 2-3 soutěžící evidovaní v jednom klubu registrovaném v ADK

– Jeden registrovaný soutěžící z družstva může být v soutěži nahrazen jiným členem stejného klubu, který není evidován v jiném nominovaném družstvu (náhradník)

– V soutěži se počítá první a poslední čas soutěžících z družstva, který se průměruje. – Průměr se zapisuje jako výsledný čas dané soutěže

– Dosažené průměrné časy v jednotlivých soutěžích se sečtou a vydělí se počtem klasifikovaných soutěží. 

– V případě neúčasti družstva na soutěži, kterou zastřešuje ADK, se družstvu z celkového času odečítá 10 minut

Průběžné výsledky