Jak zadat novou akci

  • Akce do kalendáře akcí zadává administrátor stránek www.dymkarskekluby.cz
  • Kontakt na administrátora je Administrátor DK
  • Informace k akcím se obvykle zasílají ve dvou částech:
    • část 1
  • Základní informace o akci – předběžné informace o akci obsahující údaje: Datum, místo, název akce a pořádající klub – zasílejte bezprostředně po jejich stanovení
    • část 2
  • Podrobné informace o akci – veškeré podrobnosti o akci včetně emailu na organizátora pro zasílání registrací na akci. Podrobné nformace o akci můžete posílat i ve formě nascanované pozvánky.

Kdy a kam poslat informace

Základní informace zasílejte co nejdříve, nejlépe na začátku roku pro vyhotovení informační podoby kalendáře akcí pro aktuální rok.
Podrobné informace zasílejte v dostatečném předstihu před samotnou akcí tak, aby zájemci o účast měli dostatečný časový prostor pro registraci.

Jak informovat o proběhlé akci

Základní informace zasílejte co nejdříve, nejlépe na začátku roku pro vyhotovení informační podoby kalendáře akcí pro aktuální rok.
Podrobné informace zasílejte v dostatečném předstihu před samotnou akcí tak, aby zájemci o účast měli dostatečný časový prostor pro registraci.