Historie dýmek Peterson – 1915 – 1949 období před vznikem republiky

Kvalitní dýmky Peterson1915 – 1949 období před vznikem republiky

Pro společnost bylo toto období velmi bouřlivé. Ve světě probíhala první světová válka a v roce 1916 navíc vypuklo Velikonoční povstání. Obchod K & P byl v těchto časech hodně zničený díky armádě a jejich akcím.  Následuje citace Kapp & Peterson:

„Kelly’s, což je hodně známé místo v Dublině na rohu ulice Sackville a Bachelor’s Walk, bylo místem, které bylo v Dublinu nejvíce zničeno ostrou střelbou. V našem držení bylo ještě prakticky předtím, než se vůbec rozplynul kouř nad naším dobrým obchodem pod hotelem Metropole. Toto byla jedna z nejúžasnějších kořistí v podnikání, kterou jsme získali během rebelie.“

Kolem roku 1916 začal Peterson označovat své dýmky značkou „Made in Ireland“. Známka tehdy měla čtvercový tvar.

Charles Peterson brzy poté, konkrétně v roce 1919, odešel do důchodu a přestěhoval se do Hamburgu v Německu. V Hamburgu je Peterson i pohřbený.

Původní patent dýmkového „systému“ 1890 expiroval teprve nedávno.

V prosinci roku 1922 začal existovat svobodný stát. Od roku 1922 do roku 1937 tedy datujeme éru svobodného státu.

Peterson označil jednu nebo dvě řady svých dýmek známkou „Irish Free State“, jak rovnoběžně, tak kolmo na osu troubele a extrémně blízko náustku.

Irsko bylo svým založením republikou, jen nemělo republiku v názvu. Nakonec obyvatelé Irska v roce 1937 hlasovali pro novou konstituci a Irsko se tak formálně stalo státem Eire (to znamená v irském jazyce Irsko).

Známky, kde stálo „Made in Eire“, pochází z období mezi lety 1938 a 1941.

Peterson nyní značil své dýmky známkou „Made in Eire“ v kruhovém formátu, kde bylo napsáno slovo „Made“ a slovo „Eire“ v kruhu a uprostřed tohoto kruhu bylo umístěno slovo „in“. Tyto známky se používaly mezi lety 1938 – 1941. Později se na dýmky začalo psát „Made in Ireland“, opět v kruhovém formátu (v letech 1945 – 1947) a o něco později se pak známka „Made in Ireland“ tiskla do čtvercového tvaru (to bylo mezi lety 1947 a 1949). Poslední zmíněná čtvercová známka se objevila na jedné nebo na dvou dýmkových řadách.

Republika Irsko pak byla založená 17. dubna roku 1949.