Historie dýmek Peterson – Dýmky z období před vznikem republiky

Historie dýmek PetersonDýmky z období před vznikem republiky

Kuřáci dýmek Peterson považují dýmky Peterson z období před vznikem republiky za poměrně výjimečné. Tyto dýmky vás vezmou do dob, kdy byl ještě nadbytek kvalitního kořene vřesovce a řezbáři byli na té nejvyšší úrovni svého řemesla.

Jak už tomu bývá u všech sběratelských kousků, je poměrně těžké sehnat dýmky z období před vznikem republiky, přičemž pravděpodobnost, že se s nějakou setkáte, se snižuje každý rok. Jednou z úžasných věcí, kterou na dýmkách z období před vznikem republiky obdivuji, je jejich výborná kvalita během kouření, ať už patří mezi drahé nebo levnější dýmky. Ne, nedívám se na svět přes růžové brýle a nejsem ani sentimentální, tyto dýmky jsou prostě dobře vyrobené. Své tvrzení přitom opírám o fakt, že jich několik vlastním a některé z nich i kouřím.

Za účelem zjištění a přesného vymezení, od kdy do kdy můžeme datovat období Petersona před vznikem republiky, je potřeba udělat krátký přehled historie. Musíme mít totiž na paměti i existenci výstředních Petersonových nomenklatur.:-

Svobodný stát Irsko vznikl v prosinci roku 1922. Britský vládce byl sice uznán jako král Irska a hlava celého státu, Irsko bylo ale republikou (i když ne podle názvu).

V roce 1937 pak byla irským lidem zvolena nová konstituce. Hlavou státu se stal prezident Irska. Díky tomu se Irsko stalo v roce 1937 republikou, i když nemělo republiku ve svém názvu. Stát se nazýval jednoduše EIRE (to znamená v irském jazyce Irsko).

Když se v roce 1945 britská vláda ptala premiéra Eamona de Valera, jestli má v úmyslu vyhlásit republiku, odpověděl jednoduše: „My jsme republika,“ i když to ještě před osmi lety odmítl uznat. To bylo pro Británii novinkou: když George VI. nastoupil v roce 1936 na britský trůn, měl být jmenován i králem Irska, nikdo však nevěděl, že Království irské už nebude existovat!

Když se snažíte dát dohromady přesná fakta týkající se historie značky Peterson, vždy se něco někde vynoří. Hodně záznamů o této společnosti totiž chybí. Co se týče označování dýmek a jejich známkování, tak následující přehled je to nejlepší, co jsem dokázal dát dohromady z velkého počtu známkování mezi lety 1922 a 1949.

Před rokem 1920 se můžeme jen málokdy setkat s označením země původu na dýmce, společnost Peterson používala jen označení Peterson’s Dublin na prstýnku dýmky. Pokud pak po roce 1921/22 narazíte na označení „MADE IN EIRE“ nebo na označení „MADE IN IRELAND“, kde je nápis „Made in“ umístěný nad „Ireland“, byla daná dýmka vyrobená mezi lety 1922 a 1938. Jistá část dýmek Peterson byla také označena známkou „Irish Free State“. Od roku 1930 do roku 1949 byla pak většina dýmek oznámkovaná (pokud tedy vůbec měly známku) nápisem „Made in Ireland“. Pokud se v takovém případě jedná o nápis „MADE IN IRELAND“ v kruhu, byla dýmka vyrobena mezi lety 1939 a 1948. Tyto všechny dýmky označujeme jako dýmky před vznikem republiky. Můžu vám pak ještě říct, že značka „Irish Free State“ vznikla v roce 1922; byla však nahrazena nápisem „Eire“ v roce 1937 a v roce 1948 nápisem „Republic of Ireland“.

Jednoduše a stručně – Peterson ze začátku třídil jejich masově vyráběné dýmky podle určitého systému, podle běžného katalogu dýmek by to byly dýmky (v sestupném pořadí) „Deluxe“, „First Quality“, stupeň „0“, „2nd grade“ (druhý stupeň) a „3rd grade“ (třetí stupeň).

Podle starého Petersonova systému známkování můžete narazit i na známku System 4 nebo System 5. Dokonce i číslo tvaru udává, z jak kvalitního kořene vřesovce je dýmka vyrobena; například – 364 je u Petersona číslo tvaru pro dýmku kvality třetího stupně (314 je zase číslo pro stejnou dýmku, ale s kvalitou druhého stupně).

Někdy ve 40. letech společnost představila známkování „Premier“ a „Standard“. „Premier“ by se dal umístit hned pod „Deluxe“ a „Standard“ svou kvalitou odpovídal dřívějšímu označení „2nd grade“. Známkování na stříbrném prstýnku jsou „zdánlivé“ cejchy a slouží jen jako dekorace. Jedná se o symboly Irska … jetel, vlčák a hrad nebo věž.

S ohledem na stříbrné a niklové prstýnky, které se používaly v tomto období, musím říct, že to je hotové minové pole!

Cejchy se totiž musí dávat jen na cenné kovy, na nikl ne. Stejně tak dýmka vyrobená v Anglii podléhá britským pravidlům a požadavkům, které říkají, že ryzost nyní (a v několika předchozích letech) musí mít přesnou hodnotu 925. Věřím, že je to předpis EU. Jetel, vlčák a věž nejsou cejchy. Dublinský cejch ryzosti je Hibernia (Irsko), lyra a písmeno označující rok. V Irsku se musí stále vyrábět ze stříbra a ze zlata.

Na světě přesto existuje mnoho dýmek Peterson se stříbrným páskem, které nemají cejchy, jen některé dýmky Premier a Deluxe.