Když se řekne kalabaš

Když se řekne Kalabaš

Vzhled a konstrukce kalabašek můžeme charakterizovat spise jako osl­ňující exotiku mezi dnešními dýmkami. Dýmka Kalabaš pochází původně z Afriky. I samotný název „kalabaš“ vznikl patrně z arabštiny, z odvozené­ho slova „suchá tykev“. Anglický slovník popisuje slovo kalabaš jako ku-řáckou dýmku se zahnutou troubelí a velkou hlavičkou, která je vyrobena z prázdné tykve, Hlavním komponentem pro dýmky typu kalabaš je kala­baš tykev (lat. lagenaria siceraria), která se pěstuje v jižní Africe, Pěstová­ní těchto tykví si žádá vysoký podíl ruční práce a velkou péči o rostliny, Proto je dnes velmi vzácným materiálem. Výroba kalabašových dýmek z tykve je velmi náročná, a proto jsou tyto dýmky cenově dosti drahé. Je­jich cenu zvyšuje i používání meršánu (mořské pěny) na hlavičku dýmky a tabákovou komoru. Meršán je buď přírodní či lisovaný,

    Kalabašky mají výborné kuřácké vlastnosti. Tabák se dává do meršáno-vé vložky, která jako každý výrobek z meršánu nabízí výhody neutrální chuti a má vysokou absorpční kapacitu tabákového kondenzátu. Proto každá kalabaška zajišťuje plný požitek z pravého aroma dýmkového ta­báku. Pod meršánovou vložkou se nachází vzduchová komora, která ochlazuje kouř, Dýmkový tabák kouřený z kalabašky má lepší a jemnější chuť, proto se tyto dýmky výborně hodí pro kouření silnějších tabákových směsí. Jejich další výhodou je vyvážený tvar typu bent a lehkost tykve, To umožňuje kuřákovi držet dýmku snadno v ústech, zatímco ruce zůstávají volné, Tyto výhody byly často využívány herci, kteří chtěli mít charakter pravověrného kuřáka, zatímco potřebovali volné ruce, Možná proto také postava Sherlocka Holmese je v detektivních příbězích stereotypně vykre­slována s dýmkou typu kalabaš, Také irská firma Peterson zvolila pro dým­ku, která má představovat dýmku samotného Sherlocka Holmese, tvar velmi podobný kalabašce.

    Mnoho dnešních výrobců dýmek pojmenovává některé tvary slovem kalabaš, protože se více méně podobají opravdovým kalabaškám, které jsou vyrobené z kalabaš tykve. Správný název těchto dýmek by měl tedy být „kalabaš design“ nebo „tvar kalabaš“, protože ten originální, je na­prosto odlišnou dýmkou v porovnání s briarovými dýmkami.

    Hlavní střední částí kalabaše je, jak už bylo řečeno výše, dutá africká ka­labaš tykev zahnutého tvaru nebo i briar se vzduchovou komorou. Na širokém konci je umístěna skrytá hlavička z meršánu nebo briaru, ve tvaru obráceného klobouku. Korkové těsnění drží hlavičku na místě, pevně a vzduchotěsně, Hlavička je většinou vyrobena z meršánu, někdy též z porcelánu, dřeva či dokonce z nehořlavého plastu. Některé starožitné kalabašové dýmky mají i stříbrnou krytku na hlavičce dýmky. Na užším konci tykve je dřevěný váleček, někdy pokrytý ochranným stříbrným kroužkem, který se nazývá „ferrule“ a je vlastně skutečnou násadou (če­pem) dýmky, protože tykev je velmi křehká a může se snadno poškodit vložením čepu do náustku, Náustkem je většinou běžný náustek typu bent, vyrobený z ebonitu nebo ze světlého jantaru,

V současnosti je v Evropské unii jediným specializovaným výrobcem kla­sických kalabašových dýmek vídeňská firma Strambach, která se zamě­řuje na výrobky z meršánu a tedy i kalabašové dýmky právě 101 let, V je­jich portfoliu najdeme klasické kalabašky, které se více jak 100 let nezmě­nily. Jedinou úpravou je meršánová vložka, která je vyrobená z lisované­ho meršánu (tzv. „merschaum masse“), Náustky jsou vyrobeny z jantarové pryskyřice. Celá řada dýmkařských evropských firem má ve své nabídce dýmky typu Kalabaš. Velmi oblíbené jsou u francouzské firmy ze Saint Claude – Butz Choquin, Ta má ve svém sortimentu jak klasické kalabašky z tykve, tak i kalabašky z briaru, které se však těm historickým a klasickým podobají čistě jen tvarem, Oblíbené jsou například drobnější dýmky Ca-labash Deluxe Junior buď v hladkém či pískovaném provedení, které jsou zdobeny kroužkem ze světlého akrylátu. Firma Butz-Choquin produkuje i čtenářskou „kalabašku“ pod názvem „Calabash Churchwarden“ a dal­ších 5 různých typů.

    Za velmi umělecky zdařilé kusy lze považovat dýmky v designu kala­bašek od prestižní italské firmy Ser Jacopo. Tato firma nabízí čisté tvary s nádhernou kresbou dřeva. Tradiční tvar kalabašky v novém, dokonalém provedení. Nutno dodat, že všechny dýmky typu kalabaš mají u Ser Jacopů přesně vyvážené těžiště, Jedná se vždy o nádherné bentky s výbornými kuřáckými vlastnostmi.

Každá dýmka kalabaš, ať je vyrobená z jakéhokoli materiá­lu, má své kouzlo v originálním zahnutém tvaru a delší troubeli. To všechno umožňuje dýmkaři skvělý požitek z chladného kou­ře, Přestože klasické kalabašky z africké tykve vyžadují větší pé­či než dýmky briarové, odvděčí se vám skvělým prožitkem z ta­báku, Takový originální, exotic­ky vypadající kus by určitě ne­měl chybět v žádné opravdové sbírce. Protože kdo ví, kdy se vý­roba těchto starých a dnes již více méně raritních dýmek za­staví,

Jak kouřit a zacházet s dýmkou typu kalabaš

Podle význačného německé­ho odborníka na dýmky Otty Polnera se má kuřák klasické kalabašky držet při čištění dýmky následujících rad:

–   Bez dobrého zacházení žádná kalabaš dýmka nebude dobře funkční a kouření bude neúspěšné,

–   Při odnímání náustku držte dýmku v místě spoje troubele a ne za tykev, abyste příliš netlačili na spoj,

–   Při čištění meršánové hlavičky dýmku opatrně otočte.

–   Naplňte třetí část tykve alkoholem a zamíchejte stejným způsobem, ja­ko se skleničkou brandy,

–   O čtyři až pět minut později vyprázdněte tykev přes menší část – v místě spoje s náustkem,

–   Poté očistěte zbývající části látkou nebo velmi jemným kartáčkem,

–   Náustek se čistí stejně jako ostatní náustky,

Meršánová část:

–   Horní část (tabáková komora) se čistí stejně jako normální meršánové dýmky, jemnou, vlhkou látkou.

–   Spodní čás