Mistrovství světa v Mariánských Lázních 2006

Mezinárodní mistrovství v pomalém kouření dým­ky v Mariánských Lázních

Ve dnech 14.-15.10. 2006 slavili kuřáci dýmek svůj velký svátek. V krás­ném prostředí Mariánských Lázní se totiž konalo Světové mistrovství v po­malém kouření dýmek, kterého se zúčastnilo 359 soutěžících z celého svě­ta, Na šampionát přijeli i zástupci tak exotických zemí jako je například Ja­ponsko, Mexiko nebo USA. Hlavním sponzorem mistrovství byla dánská fir­ma Orlik a české firmy Mostex Group a Jan Pipes. Soutěžním tabákem byl

    Stanwell Full Aroma a krásné soutěžní dýmky s víčkem, připomínající mari-ánskolázeňskou zpívající fontánu, dodal náš známý výrobce Jan Klouček. Vítězem soutěže se stal Tivadar Trubacs z maďarského národního teamu s časem 3 hod, 03″ 24″ před závodníkem Georgem Stamem s Holandska, který kouřil 3 hodiny, Z našeho klubu (PC Moravia) se nejlépe umístil Kamil Klečka, který s časem 1 hod, 04″ 11″ skončil na pěkném 104, místě. Cel­kově byl nejlepším z čes­kých závodníků Vítězslav Dudák z českého národní­ho teamu, který skončil na 6, místě s časem 2 hod. 28″ 00″, V klubové soutěži se na 1, místě umístil team Itá­lie s časem 7 hod. 24´ před maďarským a dánským tea­mem. Český národní team ve složení Vítězslav Dudák, Robert Kněz a Antonín Charvát se umístil na velice pěkném 4, místě s časem 6 hod. 04″ 53″. Pouze 16 mi­nut jej dělilo od 3, Dánů.

    Součástí mistrovství byly i dvě doprovodné výstavy. První z nich byla putovní výstava třebíčského muzea s názvem Tajemný svět dý­mek, umístěná v prostorách Městského muzea, sponzoro­vaná firmou Mostex, Druhou výstavou byly Dýmky a sochy Přemka Omrta, vystavované v Městském divadle, Obě tyto akce podpořily svátek kuřáků dýmek.

    Velice rádi bychom zde po­děkovali organizátorům sou­těže, mariánskolázeňskému klubu Janeba a hlavně jeho prezidentovi, pa­nu Jiřímu Chvalovi, za výborné zorganizování mistrovství a vzornou repre­zentaci českých dýmkařů.

Příští mistrovství se bude konat ve dnech 13.-14. 10. 2007, tentokrát po­prvé v Rusku, v krásném městě Sankt-Peterburg, Petrohradu,

Mariánské Lázně světově (očima stočtyřky)

    Letošní Mistrovství světa v pomalém kouření dýmky se vyznačovalo ne­jen jako každoročně příjemnou atmosférou, umocněnou prostředím nád­herných hotelových prostor společenského domu Casino v Mariánských lázních, ale i nebývalým počtem soutěžících, který se při registraci zasta­vil teprve na konečném čísle 359. Vím to již proto, že tohle číslo bylo mým číslem startovním. Do kon­ce registrace, v moment, kdy jsem se přihlásil, již zbý­valy jen dvě minuty. Stoly musely být přidávány a soutěžní prostory, kterými bylo kongresové centrum hotelu, přímo praskaly ve švech. Trochu jsme si od­dechli teprve poté, kdy pár minut před startem by­li ze soutěžních prostor vy­loučeni všichni, kteří ne-soutěžili. Oddech co do místa sice nastal, ale před-startovní napětí jako po­každé zůstalo viset ve vzduchu. Po zahajovacím ceremoniálu nastal konečně start soutěže, kterému předcházelo zevrub­né seznámení se s pravidly CIPC v tomto klání. Prakticky každý se mohl předem s těmito pravidly seznámit na webových stránkách letošního mist­rovství, které byly vytvořeny členy Pipe clubu Janeba v češtině, angličti­ně a francouzštině. Adresa těchto stránek je: www.obliga.cz/wchamp/index.php?act=main.


    Letošní soutěž se vyznačoval také tím, že byly dosaženy rekordně dlou­hé časy. Vítězem se stal Tivadar Tru-bacs z maďarského dýmkového, klu­bu Hungary National, Tři gramy ta­báku vydržel bafat celé tři hodiny, tři minuty a 24 vteřin,Nejdéle bafajícím českým reprezentantem byl Vítěz­slav Dudák s časem 2:28, který stačil na místo šesté, Z našeho Pipe clubu Moravia se zúčastnili pouze Kamil Klečka a Michal Pavlík. Je to škoda, neboť tak blízko našich bydlišť se mistrovství světa zase dlouho konat nebude.