Plnění dýmky

Existuje mnoho způsobů, jakými můžete naplnit svou dýmku a připravit ji na kouření. Uvedu zde několik metod, které znám, a krátce je popíšu. Pamatujte, že neexistují žádná pevně stanovená pravidla, jak byste měli naplnit hlavičku dýmky. Cílem plnění hlavičky dýmky je získat správný tah a nezáleží už příliš na tom, jakou metodou jste použili, abyste toho dosáhli. Nejlepší tah je takový tah, kdy se cítíte, jako byste pili skrz brčko. Pokud máte takový pocit, neměli byste mít žádné problémy. Já ovšem preferuji trochu volnější tah.

Nikdy nepoužívám jen jednu jedinou metodu, často si přizpůsobuji metody, které znám, a přetvářím je, abych získal takové, které mi vyhovují v daném čase, situaci nebo u určité dýmky. Jiná věc, kterou byste si měli zapamatovat, je to, že je vždy jednodušší tabák utěsnit během kouření než jej uvolnit. Proto většinou tíhnu spíše k volnějšímu naplnění a upravím si plnost tabáku, pokud je to potřeba, jednoduchým upěchováním tabáku během kouření. Nyní už pojďme k jednotlivým popisům různých metod.

1) Metoda naplnění a bafání – Zdá se, že metodu naplnění a bafání používají starší, zkušenější dýmkaři. Po mnoha letech zkušeností získají tu schopnost, kdy jen strčí dýmku do balíčku nebo dózy s tabákem a naplní si hlavičku dýmky prstem, přičemž vědí, že v dýmce mají přesně natěsnaný tabák pro získání dobrého tahu. To všechno se stane během jednoho kroku. Když si dýmku vytáhnou, rovnou ji zapálí.

2) Metoda tří kroků – Tuto metodu se nejčastěji učí a používají ji začátečníci. Jak už byste zřejmě sami odhadli, skládá se ze tří samostatných kroků. Podstatou této metody je používání malých špetek tabáku.

– První špetka tabáku by měla být opravdu velmi malá a měli byste ji dát na samé dno hlavičky dýmky. Měli byste přitom použít jen malý tlak. Nejlepší ale je špetku tabáku na dno hlavičky jen lehce položit.
– Druhá špetka tabáku by pak měla být o něco větší než ta první. Tabák vložte do hlavičky a trochu jej přitlačte. Správně byste měli tabák vtlačit zhruba do poloviny hloubky dýmkové hlavičky.
– Třetím krokem je pak umístnění poslední špetky tabáku do dýmkové hlavičky. Nyní byste měli použít větší tlak, zatlačit tabák dolů a nechat zhruba 6 mm volného prostoru od okraje hlavičky.
Většinou se míra použitého tlaku k naplnění definuje takto; první špetka tabáku by měla být umístněna silou dítěte, druhá silou ženy a třetí silou muže.

3) Frankova metoda – Frankova metoda byla vynalezena Achimem Frankem a je velice těžké ji popsat. Podstatou je naplnit dýmku tabákem jen pomocí gravitace, pak dát na vrch velkou porci tabáku a zapracovat ji dovnitř. Jde o to dýmku jakoby zazátkovat. Jednodušší určitě bude pustit si video, abyste věděli, jak správně postupovat.

Přestože Frank používá a doporučuje používat zapalovač, já bych to nedělal. Důvodem, proč to nedoporučuji, je fakt, že zapalovač může hodně popálit okraj vaší dýmky bez možnosti opravy. Pokud používáte zapalovač v kombinaci s touto metodou, buďte opatrní a zjistěte si, jak vážně si můžete poškodit dýmku.

4) Metoda vzduchové kapsy – S touto metodou přišel Fred Hanna. Četl jsem o ní v jednom článku, který Hanna napsal pro zimní vydání pro časopis Pipes and Tobaccos v roce 2007. Tato metoda nechává dno hlavičky prázdné a vytváří tak vzduchovou kapsu, proto ten název. Zde uvádím postup, jak si ho pamatuji.
Shrábněte větší množství tabáku a pomocí palce a prvních třech prstů jej zmáčkněte do jakési kostky.
Dejte kostku tabáku do horní poloviny dýmkové hlavičky a spodní polovinu nechte úplně prázdnou.
Vtlačte tabák těsně do hlavičky, ale nepoužívejte přitom velkou sílu.
Zatímco zatlačujete tabák do hlavičky, začněte kostkou tabáku otáčet, jako byste ji chtěli do hlavičky našroubovat.

Natlačte kostku tabáku tak hluboko do hlavičky, abyste si při zapalování tabáku nezničili okraj své dýmky.
Ujistěte se, že netlačíte do středu tabáku.
Pamatujte si, že na samém dně dýmkové hlavičky by neměl být žádný tabák.
Vyzkoušejte tah. Pokud je příliš těsný, vyprázdněte hlavičku a začněte znovu.
Zapalte pouze střed tabáku. Jakmile tabák zapálíte, bude hořet od středu směrem ke stěnám dýmkové hlavičky.

5) Metoda dvou kroků – Tohle je jedna z oněch přizpůsobených metod, o kterých jsem mluvil. Nechci říct, že jsem tuto metodu přímo vymyslel, protože si nejsem jistý, že ji přede mnou nepoužívali už jiní. Je to vlastně metoda tří kroků bez prvního kroku.
Naplním dýmkovou hlavičku tabákem jen za použití gravitace (tabák do hlavičky jen nasypu, nijak jej nevtlačuji dovnitř) a zlehka jej zatlačím zhruba do poloviny hloubky dýmkové hlavičky.
Naplním hlavičku až po okraj a lehce zatlačím tabák do takové hloubky, aby nad okrajem hlavičky zůstalo zhruba 3 mm nebo 6 mm prázdného prostoru.
V 99 % případů dostanu na první pokus výborný tah.

6) Přizpůsobená metoda (Bobova metoda) – Nevím, jak bych měl tuto metodu nazvat. Je to přizpůsobená metoda, kterou jsem začal používat před pár lety. Nemyslím si, že ji používá ještě někdo další. Ale stejně jako u předchozí metody dvou kroků nechci říct, že jsem tento postup vynalezl, protože nevím jistě, jestli ho přede mnou náhodou nepoužil někdo jiný. Při vytváření této metody jsem zkombinoval části Frankovy metody a části metody vzduchové kapsy. Postup vypadá následujícím způsobem:
– Přeskočím první krok Frankovy metody a nechám dno hlavičky prázdné, aby tam mohla vzniknout vzduchová kapsa (jako v metodě vzduchové kapsy).

– Potom shrábnu větší množství tabáku a zapracuji ho dovnitř, přesně jako ve druhém kroku Frankovy metody (k zapracování tabáku do hlavičky používám podle Frankovy metody palce, tabák nijak nešroubuji).
Tato metoda funguje výborně především u kouření dýmek, které jsou mírně vlhké. Jakmile totiž není na dně hlavičky žádný tabák, nemůže se tam v něm nasbírat žádná vlhkost.

Nikdy nemusíte ulpět jen na jedné metodě plnění, jak jste mohli vidět u dvou předchozích přizpůsobených metod, kdy můžete kombinovat a zkoušet něco vlastního, co vám pomůže dobře naplnit vaši dýmku. Zkoušejte nové jiné způsoby plnění, dokud nenajdete metodu, která je pro vás osobně nejjednodušší. Pamatujte, že to, co vyhovuje jedněm lidem, nemusí nutně vyhovovat jiným. Nebojte se experimentovat a nevzdávejte to. Vyzkoušejte postupně všechny metody, abyste zjistili, jak vám vyhovují a poté je začněte různě měnit a zkoušejte různé kombinace, dokud nenajdete ten „svůj“ způsob plnění.

Příjemné plnění a bafání!