Příprava tabáku do dýmky řezu flake

Tabák do dýmky flakeFlake, to je jeden ze způsobů, jakým se vyrábí dýmkový tabák. Flake se vyrábí tak, že se tabák několikrát stlačí hodně velkým tlakem, až vytvoří krychličku. Ta je potom rozřezána na jednotlivé plátky, kterým se říká flake. Když kouříte flake, musíte jej do dýmky nacpat trochu jiným způsobem než volně nařezaný tabák. Nemůžete jen prostě naplnit dýmku a začít ji kouřit; nejdříve si flake musíte připravit. Existuje mnoho způsobů, jakými si můžete připravit tabáky flake. Způsob, jakým si připravíte flake, bude mít další vliv na chuť tabáku během kouření i na způsob, jakým bude tabák hořet.

Čím větší kusy tabáku flake necháte, tím silnější a výraznější chuť získáte a o to těžší bude udržet tabák zapálený. Když necháte flake vcelku nebo ve velkých chuchvalcích, bude pomalu hořet. Toto je dobrá metoda, když jdete kouřit ven. Zajistíte si tak, že vítr nebude mít téměř žádný vliv na hoření tabáku. Menší kousky zapříčiní o něco jemnější chuť. Tabák přitom bude lépe a také o něco rychleji hořet. V tomto článku popíšu několik různých metod, jak si můžete připravit flake ke kouření.

Metoda přeložení a nacpání – Vezměte flake a přehněte jej po délce napůl (proti směru vláken). Poté přehněte flake ještě jednou, ale tentokrát jej přehněte od jednoho konce k druhému (se směrem vláken). Flake by měl být ve tvaru čtverce se čtyřmi vrstvami. Nyní lehce zatlačte připravený flake do dýmky. Pokud vám z dýmky kouká nějaká část tabáku, vytáhněte jej z hlavičky ven, odstřihněte přebývající tabák a vložte flake zpět do hlavičky. Ujistěte se, že jste nechali mezi tabákem a okrajem hlavičky nějaké místo. Upravte si tah v dýmce pomocí jemného zatlačení tabáku prstem. Poté tabák zapalte. Protože jsme nechali tabák v kuse, bude trochu těžší ho zapálit a udržet zapálený.
Metoda rolování a nacpání – Tato metoda je téměř identická s tou předchozí; jen místo přehýbání tabáku používá rolování. Vezměte flake a válejte je po délce (se směrem vláken). Poté vložte flake do hlavičky. Pokud tabák trčí ven, vytáhněte jej, odstřihněte potřebné množství a vraťte jej zpět do hlavičky. Ujistěte se, že máte mezi tabákem a okrajem hlavičky nějaké místo.
Metoda tření tabáku – Metoda tření tabáku flake se skutečně dělá tak, jak už napovídá její název. Flake třete mezi dlaněmi, až se tabák rozpadne na menší kousky. Tímto způsobem můžete kontrolovat, na jak malé kousky se tabák rozpadne. Můžete jej rozdrtit jen lehce, nebo použít velkou sílu. Je prostě jen na vás, jak velké kousky tabáku nakonec budete mít. Jamile je tabák rozetřený, naplňte svou dýmku stejně, jako byste to udělali s běžnou tabákovou směsí.
Metoda krájení kostiček – O této metodě jsem četl před několika roky a neustále jsem ji používal, když jsem začínal kouřit flake, a používám ji poměrně často i dnes.  Při této metodě nejdříve nakrájíte flake po délce (s vlákny) na proužky o délce zhruba 6 mm. Poté tyto proužky rozkrojíte napříč (přes vlákna), abyste získali pravidelné kostičky. Poté pomocí gravitace naplníte hlavičku (tabákové kostičky jen necháte volně spadnout do hlavičky a nepoužíváte přitom žádný tlak). Na závěr jen lehce poťukejte vršek hlavičky, aby si tabák v dýmce sedl. Ujistěte se, že máte mezi tabákem a okrajem dýmky nějaké místo. Poté tabák zapalte a začněte kouřit. Když kouříte, nepěchujte žádný popel, jen v případě, že by tabák za žádnou cenu nechtěl hořet. A když budete pěchovat, používejte jen vlastní váhu dusátka. Neaplikujte žádný tlak. Toto je nejjednodušší metoda kouření tabáku flake, jakou znám. Když jsem byl začátečník, měl jsem tuto metodu opravdu rád.

Když kouřím flake, vždy si svou dýmku naplním volněji, než jak bych to udělal s volně nařezaným tabákem. Důvod, proč to tak dělám, je ten, že kousky tabáku flake se po zapálení nadmou více než směsi s volně nařezaným tabákem. Jakmile tedy naplníte svou dýmku jen lehce, poskytnete tím prostor pro expanzi tabáku a nestane se vám, že by byl během kouření tabák v hlavičce dýmky příliš těsně naskládaný.

Toto je jen pár ze všech možných metod, jakými můžete připravit flake. Doufám, že vám tyto tipy pomohou, abyste si flake užili, nebo abyste si s ním alespoň věděli rady, pokud ho zkoušíte poprvé. Pokud jste ještě flake nikdy nekouřili, musíte to rozhodně zkusit, protože si takto necháváte ujít některé opravdu vynikající tabáky. S těmito metodami už nemáte žádný důvod proč nezkusit kouřit flake nebo proč jej nekouřit častěji.

Přeju vám spokojené bafání!