Rady pro skladování doutníků

V Karibiku, kde, jak známo, roste nejlepší doutníkový tabák, nacházíme rela­tivně stálou vlhkost vzduchu, okolo 70 %. To jsou také ideální skladovací pod­mínky pro vyrobené doutníky. V tomto prostředí „žije“ doutník a vykazuje také dobré zpracování, stejně tak jako hladký povrch (krycí list).

Doutníky přizpůsobují relativně rychle svou vlhkost atmosféře, která je obklo­puje. Doma, v přehřáté místnosti se zle vymstí během několika málo týdnů po­dobné skladování. Přesušené doutníky se rozpoznají často až podle svraštělých nebo hrubě zvrásněných krycích listů – povrchu. Zbaveny přirozené vlhkostí dout­nají rychleji a jejich chuť je agresiv­nější.

Ale vysoká vlhkost také působí negativně na doutníky. Jsou „těžké“ i v tahu, vykazují nerovnoměrné hoření s   černým   odpadovým   popelem a chutnají nezvykle.

Ale žádný strach! Při následovně popsaném skladování, např. v klima­tizovaném prostředí, regenerují se po­škozené doutníky celkem dobře a vy­dávají brzy opět plné aroma.

Optimální vlhkost doutníku si může­te sami zkusit, a to ručně – vezměte ko­nec doutníku (kde se zapaluje), mezi palec a ukazováček a několikrát krát­ce stiskněte. Jestliže stisknutá  část doutníku se vrátí elasticky do původní polohy, má správnou vlhkost. Jestliže j povrch doutníku reaguje tvrdě, šustí nebo se celý zboří, znamená to, že je přesušený, Jestliže se  nevrací zpátky, nýbrž reaguje tíhou na tlak nebo vykazuje prohlubeň, znamená to, že je skladován ve větší vlhkosti, je převlhčen.

Humidorová skříňka obsahuje často hydrometr ke kontrole vlhkosti. Radíme však ale dávat pozor a upřednostňujeme zkoušku vlhkosti ručně (viz výše). Jestliže nemá hydrometr cejch, nevydává spolehlivé informace a působí někdy v praxi doutníkům škodu, může vést k opravdovému poškození doutníků. Osvědčení nebo zkouška jsou jednoduché. Hydrometr se zabalí do mokrého ruč­níku a tento zábal se strčí na hodinu do plastikové krabice. Pak se nastaví šroub ručičky na pozici mezi 95 a 100 %. K tomuto účelu je na obrácené straně přístroje za malým otvorem nastavovací šroub. Nelze však mít přesto mnoho důvěry v tento malý hydrometr.

Spolehlivý přístroj předpokládá velikost a kvalitu a ten najdeme ve velmi dra­hých humidorech.

Při koupi plně funkčního humidoru sledujte v pravidlech (návodech) součas­ně systém, který musí být pro optimální vlhkost doutníků. Zásadně rozeznáváme tyto varianty:

1) Systémy, které pracují výhradně s vodou. Zde je především důležité, aby byla v humidoru cirkulace vzduchu, která rozvádí vlhkost rovnoměrně v celém prostředí. Je optimální, když je vodní plocha separátně o něco níž než odkládací plochy pro doutníky. Kabina (vnitřek) nesmí být hermeticky uzavřena, naopak:
na zadní straně nebo v horní části jsou nutné vzduchové klapky nebo otvory které přivádějí venkovní vzduch a způsobují tak první cirkulaci vlhkostí. Ostatně, je zde prastarý princip, který znali již naši dědové dlouho před tím, než bylo vynalezeno klimatické zařízení. Bez těchto otvorů budou doutníky ležící v blízkosti zdroje vlhka příliš vlhké a vzdálenější suché. Není také bez nebezpečí, že při vysoké teplotě příliš vlhké doutníky začnou plesnivět.

2) Vlhkostní regulátory nebo stabilizátory, které jsou srovnatelné s „vydechovacím systémem“ bi­ochemického proce­su s pomocí speciálních chemic­kých spojení, udržují­cí v humidoru stálou atmosféru. Tyto sub­stance přijímají při vy­soké vlhkosti překro­čené vodní páry a nebo je při malé vlhkosti vypouštějí.

Tyto návody k použití pro tyto systémy čtěte oprav­du s porozuměním a doutníkový „Connaisseur“ věří, že při používání těchto systémů uděláte pro své „miláčky“ to nej­lepší. Ale celý tento prů­běh není tak jednoduchý, jak naše zkušenosti ukazují. Zde musíme jako ob­chodníci s praktickými jednoduchými věcmi dát zákazníky stranou a dát jim dů­ležité dostatečné informace.

Bez dosažené vlhkosti nemůže takový systém pracovat. Musí být nejprve at­mosféra s vlhkostí vzduchu od 70 %. K tomu je nejlépe dát pro nějaký čas do prázdného humidoru šálek vody. Zde je hygrometr opravdu nutný, neboť jedině tak se dozvíme, kdy je vhodné klima. Tato procedura je nutná při novém humi­doru před naplněním doutníky. Dřevo se jinak „obslouží“ na úkor vlhkosti doutní­ků.

Zde opět varovně zvedáme prst, humidory zhotovené převážně ze dřeva ne­jsou žádné mokré „cely“. Velké množství vody vede k poškození nebo zničení. Nemůžete jinak než zapojit podpůrné vedení regulačního systému. A také, jestli­že chcete mít stále na očích krásný kus – v zimě můžete mít humidor na chlad­nějším místě stejně jako v dobře vytopené místnosti.

Až dosud používají výrobci doutníků pro své krabice převážně cedrové dřevo, a sice ze Severní a Jižní Ameriky. V nich obsažené éterické oleje rozvíjejí důrazné, přitom však decentní aroma, které harmonuje dobře s doutníkovým aroma, při­tom však chuť doutníku nenarušuje.

Kvůli cenové hladině se někteří výrobci orientují na jiné dřevo, které je po­dobné jako cedr, má lepší vlastnosti a má vysoký lesk. Zvláště např. „Flair“, který pochází ze spojení s voňavým dřevem a aromatickým tabákem. Cedrové dřevo má ostatně ještě jeden pozitivní apekt: jestliže doutníky potřebují více vlhkosti, stačí cedrovou krabici zvenčí potřít namočenou hubkou. Vlhkost brzy pronikne přes dřevo dovnitř a doutníky se zvlhčí.

Doutníky v celofánu – to je také samostatné téma. Jsou kuřáci, kteří si přejí pouze doutníky v celofánu. Celofánové balení – ostatně čistá celulóza, tedy žádný plastik – chrání doutníky na jejich cestě za spotřebitelem. A když jsou dout­níky u výrobce ošetřeny a opatřeny páskami, chrání celofánový obal aroma kaž­dého jednotlivého doutníku.