Vimperk 2024

Tuto sobotu proběhlo již XXXI. Mistrovství České republiky v pomalém kouření dýmky a XXIII. Klání zemí koruny České. Také sis milý čtenáři, stejně jako já, už položil otázku, pročpak má tento vrcholný podnik dýmkařského soutěžení tak složitý název? Otázku jsem položil těm nejpovolanějším a rád se s Tebou o vysvětlení této záhady podělím. Důvod je ten, že v našich luzích a hájích existují dvě entity sdružující dýmkařské kluby a každá z nich měla své celonárodní mistrovství. Postupem času, jak obě sdružení (PCČR a ADKČR) více a těsněji spolupracovala dospěla k dohodě, že tyto vrcholné soutěže sjednotí a že se v pořádání této soutěže budou střídat kluby obou sdružení. Když soutěž pořádá klub z PCČR je v názvu na prvním místě Mistrovství ČR v pomalém kouření dýmky a naopak, je-li pořádajícím klubem zástupce ADKČR, je v názvu na prvním místě Klání zemí Koruny české.

Ať už se soutěž jmenuje tak či tak, a ať ji pořádá ten, či onen, vždy se jedná o soutěž na které si vždy všichni dávají velmi záležet a kterou mají všichni velmi rádi.

My jsme se letos dokonce na ni těšili tak převelice, že jsme do Vimperku dorazili o den dříve, dobili energii skvělou večeří restaurace hotelu Zlatá Hvězda a za vydatné pomoci duchovních nápojů ladili soutěžní strategii celý večer 😀

V sobotu dopoledne do hotelu Zlatá Hvězda dorazili i přátelé ze Šumavského Pipe Clubu Prachatice a dokončili přípravu sálu.

Také obchodníci, malí i velcí, zaujali svá místa.

Kolem poledního již dorazila většina z 60 přihlášených.

Soutěžící přivítal za ŠPC Prachatice Tonda Votava, za PCČR Břetislav Kotulán a za ADKČR Jakub Rolčík. Hlavní rozhodčí pan Dr. Josef Stanislav připomněl účastníkům pravidla a soutěž zahájil.

Samotná soutěž probíhala podle plných pravidel CIPC, soutěžní dýmka byla Savinelli 101 a soutěžilo se s tabákem RATTRAY’S WALLACE FLAKE. Čerstvosti a vlhkosti tabáku pak odpovídaly i výsledné časy soutěže.

Na pomyslnou bednu se tentokrát prodýmali:

Soutěž týmů vyhrál:

I. Tým Dymka.net A

Vítězkou soutěže žen se stala:

Osobní přítomnost Dr. Stanislava využil valašský Fajfklub k předání Řádu Zlatého tabákového listu včetně dekorace. Více v článku o Mistrovství Valašska.

Pravidelný a pozorný čtenář si jistě vzpomene na mysterium tajemné hlavičkové díry která se objevila v Brandýsku. Vimperk se jistě zapíše do dějin dýmkařského světa tím, že se zde tato anomálie objevila znovu, tentokrát na stejném místě jiné dýmky stejného dýmkaře. Lze tedy s jistotou tvrdit, že se jedná u úkaz těkavý v prostoru a čase. O výskytu tohoto jevu v jiných dimenzích, prozatím, pro nedostatek informací, nemůžeme říct zhola nic!

Co na závěr? Díky vám kamarádi z ŠPC Prachatice za skvělou přípravu a organizaci soutěže. Díky personálu hotelu Zlatá Hvězda, díky stolovým rozhodčím a v neposlední řadě díky sponzorům za hodnotné ceny, které do soutěže poskytli (ŠPC Prachatice, TTI, Moxtex, Etrafika)