Vliv teploty a vlhkosti na uchovávání doutníků

Vliv teploty a vlhkosti na uchovávání doutníků

Základní postuláty

–          Doutník se kouří nejlépe, když obsahuje cca 12 – 13 váhového procenta vody

–          Když se chladný doutník zahřeje, urychluje se odpařování vody z tabáku

–          Čím je chladnější prostředí, tím méně vody se váže

–          Pokud klesá teplota v humidoru, relativní vlhkost stoupá

–          Pokud teplota v humidoru stoupá, stoupá také relativní vlhkost v humidoru, ač se to z fyzikálního hlediska zdá nemožné

Pro test bylo použito šest humidorů se zvlhčovacími a odvlhčovacími systémy pro skladování doutníků s různými stupni teplot a vlhkostí.

Smyslem celého testu bylo zjistit, jak se dlouhodobě skladované doutníky chovaji za různých okolních teplot v závislosti na relativní vlkosti v humidoru.

Je-li humidor umístěn ve sklepě, vinotéce nebo v chatě, jsou tato místa často podstatně chladnější než 18 až 22 °C. Na druhou stranu, v létě, může teplota převýšit 30 °C a v noci klesne na 22 – 23 °C. Lze toto vše ignorovat, pokud nám záleží na kvalitě doutníků?

 

Doutníky použité pro test

Na porovnání byly použity doutní původem z Kuby: jemné (Fonseca No. 1), středně silné (Ramón Allones Specially Selected) a silné doutníky (Montecristo No. 2). Pět doutníků od každé ze tří značek a jedné šarže bylo skladováno při teplotě 9 – 10 °C po 14 měsíců a při třech různých úrovních vlhkosti (test 1). Druhá serie vzorků byla skladována při 23 – 30 °C po tu samou dobu, přičemž byla místnost zahřívána pět hodin denně na téměř 30 °C a poté zvolna ochlazena na 23 °C (test 2). V obou místnostech byly tři elektronicky monitorované humidory, které vytvořily téměř konstantní relativní vlhkost
60 %, 70 % a 80 %. Po přibližně 14 měsících byly doutníky testovány – to znamená jedna a ta samá značka byla kouřena průběžně ze šesti humidorů.

Vizuální posouzení: doutníky skladované na chladném místě měly shodně krásný povrchový lesk, doutníky z teplejšího místa měly více matný vzhled. Proč? Teplotní výkyvy (a s tím spojené stálé vstřebávání a uvolňování vlhkosti) způsobily přenesení minerálních solí na povrch krycího listu, na kterém se vlhkost vypařovala, a minerály zůstaly na povrchu listu.

Praskavý zvuk: při lehkém stisknutí konce doutníku bylo vždy slyšet zvuk (je to jen mýtus, že pouze správně skladované doutníky nevydávají praskavý zvuk). Kolísavý stupeň hygroskopity samotných tabáků (vázací kapacita vlhkosti) může vést k tomu, že doutník, který obsahuje 10 % váhového množství vody, praskavý zvuk nevydává, zatímco na druhou stranu jiný s 15 % zvuk vydává. Pouze srovnáváme-li doutníky ze stejné šarže (což je tento případ), je možné spolehlivé vyhodnocení tohoto efektu.

Vlastní hoření: během porovnání po zapálení měly všechny doutníky srovnatelný tah: prvních 20 milimetrů při potahování jednou za minutu, poté jednou za minutu a půl a konečně v dvouminutových intervalech. Je-li obsah vlhkosti doutníků příliš vysoký, těžko dokouříte posledních 20 mm, aniž by vám doutník přestal hořet. Mimo to, vlhký doutník je příliš měkký.

Chuť: chuť je samozřejmě subjektivní. V našem testu jsme hodnotili různě skladované doutníky stejného formátu. Zvláštní pozornost jsme věnovali charakteristikám jako svěžest na patře (zbytkový cukr v tabáku), trochu škrábavý dojem (obvykle je-li obsah vlhkosti příliš nízký), kořenitost, aroma tabáku a kondenzátům (pokud byl obsah vlhkosti příliš vysoký).

Výsledky: jak vzrůstala teplota uskladnění, tak se také zvyšuje schopnost doutníků vázat vlhkost. Při nižší teplotě než je 12 °C je prakticky nemožné dosáhnout požadovaných 13 % váhové vlhkosti u doutníku, a to i v tom případě, že relativní vlhkost je výrazně zvýšena. Větším problémem však je, že chladný doutník se většinou nekouří při nízké teplotě, ale při teplotě pokojové, a tudíž se zapálený doutník během kouření více zahřívá. Stane se toto: tabák se zahřeje a vázací energie vody v substanci a vlhkost mizí rychleji. Pro doutníky to znamená následující: má-li doutník při skladování menší obsah vody (60 % a méně relativní vlhklosti v humidoru), je poměrně nepoddajný a suchý. Je-li přenesen do pokojové teploty, nižší obsah hladiny vody se odpaří z doutníku relativně rychle a stane se řezavě ostrým. Je-li množství vázané vody v doutníku dostatečné a doutník se zahřeje, odpaří se více vody než ze suchého doutníku. Ačkoli je možné kouřit ho déle a s lepším celkovým vjemem než verzi sušší, hořící tabák produkuje větší množství vodní páry a doutník měkne. Hrozba prasknutí krycího listu je velmi značná. Dotník není pružný, což komplikuje jeho ořez.

Doutníky skladované delší dobu při vyšších teplotách (nad 25 °C) potřebují snížit relativní vlhkost o několik procentních bodů, vzhledem k vyšší vlhkosti v humidoru. U teplot okolo 24 – 25 °C je ideální váhové procento vody 12,5 – 13 při okolní vlhkosti cca 70 %. Pokud teplota roste, v tabáku se váže více vody a doutník z hlediska chuťového vjemu není harmonický a jetak měkký, že se někdy poničí struktura a při kouření se doutník roztřepí.

Doporučení pro praxi:

Studené skladování: ujistěte se, že je zvýšena relativní vlhkost v humidoru (okolo 75 %) a před kouřením aklimatizujte doutníky v pokojové teplotě a vlhkosti 70 % po dobu dvou až tří týdnů.

Teplé skladování je méně kritické. Čím vyšší je teplota, tím je menší pravděpodobnost tvorby plísně při vyšší vlhkosti. Avšak doutníky skladované v teplejších podmínkách jsou více náchylné k „vykvetení“. Jsou-li doutníky skladovány nejprve při vyšších teplotách a poté převedeny do chladnějších podmínek, nižší teplota a minerály na krycím listu vytvoří lepší podmínky pro vznik plísní.

Pokud skladovací teplota neklesne 20-23 °C, měla by být relativní vlhkost snížena (při stálé teplotě nad 25 °C je třeba relativní vlhkost snížit na 60 – 65 %).

VÝSLEDKY U CHLADNÉHO SKLADOVÁNÍ

Vizuální vzhled

Humidor 60%: krásný lesk, dokonalý krycí list, doutník naprosto pevný, objevuje se žilkování.

Humidor 70%: krásný lesk, dokonalý krycí list, doutník je na omak normální.

Humidor 80%: krásný lesk. Vznikající plíseň se stále musela odstraňovat z krycího listu.

Praskavý zvuk/obsah vody

Humidor 60%: zvláštní, ale pravdivé – navzdory nižšímu obsahu vlhkosti, při zmáčknutí konce doutníku se neozve žádný praskavý zvuk, ovšem pouze pokud je doutník chladný.

Humidor 70%: všechny doutníky jsou při tlakovém testu elastické; praskání nerozeznatelné. Obsah vody je kolem 8 %, avšak příliš nízký k očekávanému příjemnému kuřáckému zážitku.

Humidor 80%: všechny doutníky zcela měkké. Ramón Allones se rozšířil cca o 1 mm; prstýnek na Montecristu je také velmi těsný. Obsah vody cca 10 % (zajímavé je, že doutníky s vyšší vlhkostí a nižší teplotou „nabobtnají“.

Hoření

Humidor 60%: jakmile se vezme doutník do pokojové teploty, je obtížné odstřihnout patku, aniž by doutník praskl. Hoření je rychlé a horké; doutník ztvrdne; počáteční slabý odpor při potáhnutí zesiluje.

Humidor 70%: krycí list není ideálně elastický, ale jemné prohnětení zajistí, aby se doutník aklimatizovaný v pokojové teplotě mohl čistě odstřihnout. Doutník se obtížněji kouří.

Humidor 80%: všechny doutníky se ořezávají bez jakýchkoli problémů. Z patnácti doutníků osm prasklo během kouření nebo se krycí list oddělil od doutníku.

Chuť

Humidor 60%: dost tenký Fonseca rozvinul netypickou sílu, Montecristo je mimořádně silný; jemnější aroma pouze okrajově.

Humidor 70%: Fonseca je jemnější; Montecristo také. Ramón Allones zanechal poněkud plošší dojem; chyběla známá hutnost kouře.

Humidor 80%: zpočátku měly všechny doutníky hustý hutný kouř, poté byly nadměrně horké a měkké. Chuť je dosti typická pro jednotlivé doutníky. Avšak u hlavy se hromadí se černý kondenzát. Pokud dojde ke kontaku kondenzátu s ústní dutinou nebo jazykem, končí veškerý požitek z kouření.

VÝSLEDKY U TEPLÉHO SKLADOVÁN Í

Vizuální vzhled

Humidor 60 %: krycí list matný, doutníky poněkud tužší, ale elastické.

Humidor 70 %: krycí list matný, průměr lehce zvětšený.

Humidor 80 %: krycí list velmi těsný, vydutý, narušené prstýnky.

Praskavý zvuk/obsah vody

Humidor 60 %: sotva praskají, elastické, normální vzhled.

Humidor 70 %: příliš měkké, vůbec žádné praskání. Obsah vody 15 – 16 %.

Humidor 80 %: příliš mnoho vlhkosti; částečně významě rozkvetlé. Často popraskaný krycí list a konec doutníku je roztřepený.

Hoření

Humidor 60 %: perfektní hoření.

Humidor 70 %: bezproblémové zapálení, doutník rychle měkne a zahřívá se. Už v polovině se u hlavy hromadí černý kondenzát.

Humidor 80 %: špatně se zapaluje; doutníky rychle měknou a často zhasínají. Téměř u všech se rychle projevuje kondenzát.

Chuť

Humidor 60 %: zcela typická. Všechny očekávané chutě jsou přítomné bez jakýchkoli změn.

Humidor 70 %: zvýšený obsah vodní páry vede k silnějšímu dojmu obsahu kouře; kouř je však méně aromatický než z humidoru 60 %.

Humidor 80 %: každé potáhnutí je rozdílné; klasické rozvíjení chuti doutníku je nerozpoznatelné.

 

Jakub Rolčík a Pavel Voženílek