Co by měl vědět kuřák dýmky

Kuřáci dýmkyMezi kuřáky dýmek převažuje myšlenka, že za prohořelou dýmku může dřevo – briar. Dřevo nové dýmky je velmi suché, jeho nízká absorpce v nové dýmce způsobuje horký kouř a dýmka je náchylná k prohořívání. Abychom dosáhli chladného kouře, měli bychom kouřit velmi pomalu, dokud se nevytvoří ochranná karbonová vrstva uvnitř dýmky, která nám zabrání prohořívání briaru. Při prvním kouření naplňte dýmku pouze do 1/3 a pomalu, zvolna ji vykuřte. Firma Peterson doporučuje dýmku naplnit do poloviny. Při kouření nové dýmky se má dýmka naplnit tabákem pevně, ale ne příliš utuženě. Stejnoměrně zapalte a kuřte pomalu, používejte dusátko, abyste udrželi tabák uvnitř hlavičky. Při zapálení tabák v dýmce nabývá na objemu a pak „vyskakuje“ z dýmky. Dusátkem si proto vypomožte dostat tabák opět do dýmky.
Po dokouření nechte dýmku vychladnout a jemně ji vyčistěte. Druhý den naplňte dýmku o trochu více a postupně přidávejte tabák tak, že ji plně naplníte po 14 dnech. Z dýmky by se mělo kouřit jen jedenkrát za den, aby mohla dostatečně vyschnout. Při prvním kouření může dýmka štípat na jazyku. Z dobře zakouřené dýmky si tabák vychutnáte až po dvou týdnech, za předpokladu, že budete kouřit denně.
Naplnění tabáku do dýmky příliš jemně má za následek velmi rychlé hoření, které často vede k prohořívání dýmky. Obdobně kouření venku při silném větru způsobuje, že tah dýmky se tlačí pouze na jednu stranu a tabák hoří silným plamenem místo toho, aby zvolna doutnal. Dýmka se proto může snadněji propálit.
Odborníci doporučují následující pravidla kouření:
– Kuřte s rozmyslem a pozvolna. Čím bude dýmka chladnější, tím lépe uchráníte briar před propálením.
Kuřte dýmku tak, že ji stále držíte v ruce, ne pouze v zubech. Tak budete mít lepší kontrolu nad tím, zda vaše dýmka není příliš horká. Pokud se vám dýmka rozpálí, na chvíli ji odložte, odklepněte trochu popela a počkejte, až dýmka zchladne. Poté ji znovu zapalte.
– Udusávejte neustále tabák dusátkem. Tím se snižuje přívod kyslíku k doutnající směsi, která poté nehoří tak rychle.
V závislosti na tvrdosti dřeva začne dýmka tak po čtvrtém, pátém kouření chutnat lépe a po dvanáctém kouření bude dýmka chutnat tak, jak má.
Při  kouření dýmky se stává, že dýmka vyhasne. Je to běžný jev. Můžete si udělat malou kuřáckou pauzu, ale dbejte na to, abyste dýmku vždy dokouřili až dokonce. Dokouření je velmi důležité, protože se v dýmce usazuje kondenzát z tabáku. Pokud kondenzát vsákne do dřeva dýmky, dýmka „zkysne“ a tuto vadu již nelze odstranit. Proto je důležité dýmku pravidelně čistit. Někdy se může stát, že se při kouření v dýmce objeví větší množství kondenzátu. V takovém případě je dobré zasunout čistič do náustku a vysušit nadbytečnou vlhkost.  Pokud dýmku dokouříte, většina vlhkosti se žárem změní v páru. Musíte-li však nechat dýmku z nějakého důvodu vyhasnout bez úplného dokouření, je třeba ji důkladně vyčistit a nechat ji alespoň dva dny odpočívat.
Každá dýmka se musí pravidelně čistit. Při dobrém zakouření dýmky se uvnitř hlavičky vytvoří ochranná karbonová vrstva, která chrání dřevo před propálením. Ideální síla karbonu je 1 až 2 mm. Po delším čase nebo při častém kouření anglických směsí (tabákové směsi jsou silnější a obsahují více dehtu) se může vytvořit silnější karbonová vrstva. Ta se pak odstraňuje dýmkařským klíčem (výhrubníkem). Pokud se karbonová vrstva neodstraní, hrozí, že později praskne a dřevo uvnitř dýmky se začne propalovat. Při pravidelném čištění by však dýmkař neměl dýmkařský nůž vůbec potřebovat.
Budete-li se dobře starat o vaše dýmky, odmění se vám za to skvělou chutí a vydrží s vámi celý život.

Text Michaela Koláčková
Foto: Rostislav Čuřík