Z historických důvodů jsou dýmkařské kluby v naší zemi sdruženy ve dvou sdruženích. Nicméně obě sdružení, Pipe Club České republiky i Asociace dýmkařských klubů České republiky, velmi úzce spolupracují a udržují vřelý přátelský vztah.

Seznamy dýmkařských klubů obou sdružení najdete zde: