Co je vlastně tabák

Latakia

Dostává se k nám hlavně ze Sýrie a Kypru, Jedná se o listy, které se suší nad ohněm z mokrého cedrového dřeva, čímž nabudou charakteristické černé zbar­vení. Aromatické vlastnosti zůstávají takto zachovány a tabák navíc dostane zvláštní chuti.., Lze jej přirovnat k pepři v pokrmech, Latakia se též nazývá Abu Hira (otec vůně) a lze ji označit za klasický kořenný tabák. Příklad tabákové směsi, kte­rá obsahuje Latakia tabák je petersonův Old Dublin, orientální irská směs, nebo Presbyterian.

Jáva
Nahnědlé javanské tabáky jsou v podstatě jemné a savé, proto se používají ja­ko plnidla do směsí. Jsou neodmyslitelnou součástí typických tradičních holand­ských směsí.

Jak se vyrábí dýmkový tabák
Pod pojmem „klasická anglická směs“ chápeme směs se základem světlého vir-žinského tabáku, často s příměsí orientálních tabáků Maryiand, Kentucky a Latakia k okořenění chuti. Listy se řežou na šířku cca 2 mm. Po nařezání a sušící fázi následuje postupné ochlazení a zrání, než se tabák balí, Dnes se názvu Mixture přikládá širší význam než dříve. Dnes Mixture obsahuje často příměsi Readdy Rubbed, Cavendish, Curly Cut nebo Crimp Cut. Podle původních ang­lických receptů vyrobené směsi jsou např. Petersonův Sherlock Holmes, který svou zvláštní chutí okouzlil již mnoho kuřáků. Stejný Mixture je Kentucky Bird dánského pů­vodu, s lehkým voňavým kouřem, vyvážené jemnosti.

Flake Cut
Listy se skládají do beden a v nich se podrobují dlouhodobému sušícímu pro­cesu, Pak následuje lisování do desek, cakes, kde je tabák předchozím tlakem na­vzájem pevně spojen. Tyto desky se pak řežou na plátky, Před nacpáním do dým­ky je třeba plátky v dlani rozmělnit. Tabáky tohoto typu jsou např, petersonův University Flake nebo Caledonian Virginia Flake, Původ tohoto způsobu výroby by­la úspora prostoru v lodích při dopravě. I takto vyrobený tabák zaujímá prostoro­vě daleko méně místa než jiné typy.

Readdy Rubbed
Je to varianta Flake Cut, Po nařezání se plátky v bubnových mlýnech rozcupují,

Granulated
Je také typem Flake Cut. Plátky se rozřežou ještě jednou napříč a každé takto vzniklé zrnko tedy obsahuje všechny typy tabáku ve směsi obsažené. Příkladem je Cubic či Belle Epoque.

Crimp Cut
Spočívá na již dávno používaném postupu. Hlavně tmavé viržinské tabáky se smotají a stočí do provazce a ten se rozřeže na kolečka, Tento typ tabáku se vy­značuje obzvláště pomalým hořením. Tímto způsobem jsou vyráběny i tabáky označené Twist, Spun Cake, Roli Cake a podobně, jako Club Blend od dánské fir­my Mac Baren.