Deset rad pro přá­tele kouření dýmek

Lékaři, filozofové, spisovatelé, herci, obchodníci i laici jsou zajedno: nic člově­ka tak neuvolní jako dobrá dýmka. Ačkoliv se kdokoliv může oddat požitku kou­ření dýmky, jedná se přece o jistou formu kultury s různými rituály, o kterých se víže je materiál dýmky – briar nebo mořská pěna – ocení. Předkládáme deset rad, jak byste mohli Vaši příští dýmku kouřit s ještě větším požitkem.

1) Postarejte se o to, aby Vaše dýmka byla vždy čistá a suchá. Nedokouřené zbytky tabáku z minulého dne nebo nedokonale suchá dýmka dělají tabák hoř­kým a silným. Vyčistěte proto Vaši dýmku po každém kouření, uložte ji zpět do stojánku a nechte ji nejméně 24 hodin ležet, než si ji znovu zapálíte.

2)     Dávejte pozor na to, aby měl Váš tabák správnou vlhkost. Není-li Váš tabák koupen ne­dávno v uzavřeném obalu nebo leží-li déle o-tevřený, pak může snadno vyschnout. Hoří pak horce a to není ani pro Vás, ani pro Vaši dým­ku dobré. Stejný problém vzniká, je-li Váš ta­bák příliš vlhký. Hoří pak špatně, špatně se táh­ne a tvoří se mnoho páry, do Vašich úst přichází tedy horký kouř, Není žádným požit­kem strávit volný večer před kouřícími kamny. Tabák by měl být uchováván při asi 70 % vlh­kosti a při teplotě 18 stupňů. Obě podmínky však nemohou být vždy dodržovány. Nosíte-li svůj balíček tabáku v kapse kabátu, zvýší se ji­stě teplota a nebydlíte-li zrovna v močálu, bu­de vlhkost Vašeho okolí ležet značně pod 70 %. Můžete si však obstarat zvlhčovač z pá­lené hlíny nebo z hubky, se kterým tabák v o-balu udržíte vlhký. Pokud máte doma uloženo větší množství tabáku, měli byste si koupit zvlh­čovač ze skla nebo z porcelánu. Samozřejmě můžete mít tabák v běžném balení klidně tý­den než začne vysychat.

3)     Svou dýmku pečlivě nacpávejte, Ledabyle nacpaná dýmka je hlavní příči­nou, proč tabák na jazyku pálí. Nacpete-li Vaši dýmku příliš volně nebo příliš těs­ně, nastává stejný problém jako u vlhkého nebo suchého tabáku – tabák hoří horce. Přirozeně můžete nacpávat Vaši dýmku různými způsoby. Doporučuji pře-

sto následující postup: nasypejte napřed trochu tabáku, kterým plníte dýmku, volně do hlavičky. Pak poklepejte prsty na hlavičku, aby se tabák usadil. Potom opatrně vkládejte a prstem nebo dusátkem utlačujte další vrstvy, dvakrát nebo i vícekrát, až je Vaše dýmka plná. Zapalte si a oddejte se požitkům.

4) Svou dýmku byste měl zapalovat pouze zápalkou nebo plynovým zapalo­vačem. Nepoužívejte nikdy benzinové zapalovače nebo papírové zápalky, pro­tože při jejich použití vzniká nepříjemný zápach nebo pachuť, kterými pak na­sákne Váš tabák. Dřevo nebo plyn hoří bez zápachu a pachutí. Plyn však hoří žhavějí, dávejte proto pozor, abyste si neopálili hlavičku dýmky.

5)     Připravte se na to, že budete muset Vaši dýmku často znovu zapalovat. Z ne­jasných důvodů míní mnoho kuřáků dý­mek, že pouze začátečník potřebuje více než jednu zápalku k vykouření dýmky. Pokud se právě neúčastníte soutěže v kou­ření na čas, není to správné. Často použiji deset i více zápalek než svou dýmku do­kouřím. Nevzrušujte se tedy tímto předsud­kem a zapalujte si dýmku tolikrát, kolik je třeba. Výrobci zápalek Vám jen poděkují.

6)     Nemějte strach před čističem (štěteč­kem). Občas bude Vaše dýmka „bublat“. Tento zvuk vzniká, když se nasbírá vlhkost

na dně hlavičky nebo v troubeli. Nenechte tento rušivý zvuk pokračovat ani vte­řinu, vytáhněte jednoduše Váš čistič a vytřete jím kouřový kanálek i náustek a vlh­kost bude odstraněna. Pak je třeba jen tabák lehce přitlačit a znovu zapálit.

7)    Střídejte Vaše dýmky. Neměli byste tutéž dýmku kouřit dvakrát po sobě. Ponechte Vašim dýmkám klid, aby vyschly a odpočinuly si (viz rada 1). Proto bys­te měli mít více než jednu dýmku. Přirozeně, nikdo nemá nikdy dost dýmek – snad si po přečtení tohoto článku půjdete ihned koupit další novou dýmku, se kterou již dnes večer vyzkoušíte naše rady.

8)    Nepokoušejte se nikdy oddělit náustek od dýmky, dokud je dýmka horká. Horkem nabobtná čep, zkusíte-li v tomto stavu náůstek oddělit, může prasknout nebo se zlomit. Než budete oddělovat náustek k vyčištění, nechte Vaši dýmku ú-plně vychladnout.

9)    Než budete dýmku poprvé kouřit, měli byste vnitřek hlavičky velmi (!!!) tence potřít medem. Tím se rychleji vytvoří karbonová vrstva, která zajistí chladné kou­ření a zabrání propálení dýmky.

10) Aby Vám Vaše dýmka mohla dát plný požitek, měli byste jí věnovat ne-

jméně hodinu času. Dejte si dost času na nacpání a zapálení Vaší dýmky. Pak si můžete sednout do Vašeho oblíbeného křesla a v klidu vypouštět obláčky kou­ře. Oddejte se požitku z nádherné chuti tabáku. Pozorujte hlavičku a tvar Vaší dýmky, to jak se pomalu zahřívá, jak se příjemně drží v dlani. To bude odměnou za to, že jste dodržovali našich deset rad pro požitek z dýmky.

Richard Carleton Hacker

Časopis P1PE, 2. semestr 1995, str. 48-49, Zehn tips fůr viel Freunde am Pfeifenrauchen.