Holandské dýmky

Holandské dýmky

Mezi holandské suvenýry určitě patří nejen sýr, dřeváky a tulipány, ale i modrý porcelán značky Royal Delft. Pod touto značkou se vyrábí dlouhé hliněné a porcelánové dýmky značky Zenith, které se od roku 1749 příliš nezměnily. Právě štíhlá hliněnka z obrazů mistrů Veermera či Rembranta je žádaným artiklem pro milovníky dýmek na celém světě. A přestože se v Holandsku vyrábí moderní briarové dýmky, které co do dokonalosti se mohou rovnat dýmkám anglickým, takové proslulosti jako holandské hliněnky ještě nedosáhly.

Hliněnky a Gouda

Holanďané sami začali vyrábět hliněné dýmky po vzoru anglických dýmek. Tyto dýmky měly nejprve malou hlavičku, protože tabák nebyl dobře zpracován a byl drahý. Postupným vývojem se hlavička hliněných dýmek zvětšovala, zejména v době, kdy Evropa nebyla odkázána na dovoz tabáku pouze z Ameriky. Nejvíce se proslavilo ve výrobě hliněných dýmek město Gouda. Právě zde vzniká jedno z největších dýmkařských center v Evropě, které si po dlouhou dobu udržovalo dominantní postavení. Také v Goudě se zpočátku uplatňovaly anglické vzory. Dýmky měly malé, hladké hlavičky a dlouhé, tenké troubele. Zvláštní specialitou byly dýmky nazývané „Dooroker“. Jednalo se o dýmky, na kterých se po určitém stupni zakouření objevil zdobný motiv. Ten se na hlavičku před glazováním nanášel kyselinou křemičitou a vyobrazení se objevilo až působením kondenzátu z tabáku. V sedmnáctém. století bylo v Goudě na pět set dílen, které vyráběly hliněné dýmky. Obliba goudských hliněnek se brzy rozšířila po celé Evropě. Z prostých a hladkých tvarů se později vyráběly zdobené dýmky, oblíbené byly především figurální motivy. Nejlepší kousky se vyráběly v letech 1735 až 1755, kdy rodina Van Oye zabývající se nejen výrobou dýmek, ale především stříbrnictvím, byla v Goudě velmi aktivní. Z té doby jsou hliněné dýmky z Goudy reliéfně téměř dokonalé. Jemná reliéfní práce na hlavičkách dýmek totiž vyžadovala zkušené mistry řezbáře. Ještě o sto let později bylo v Goudě na tři sta těchto dílen. Tradice přetrvala a holandská firma Want vyrábí dýmky pod značkou Zenith od sedmnáctého století dodnes.

Zenith

Tato holandská firma na výrobu porcelánových dýmek vznikla roku 1749, kdy polovina města Gouda, asi deset tisíc jejích obyvatel, vyráběla v místních manufakturách dýmky. Značka porcelánových dýmek Zenith byla zrozena koncem První světové války a dnes patří firmě zabývající se výrobou modrobílého holandského porcelánu Royal Delft. Továrna patří rodině Wantů, kde nynější ředitel Aart van der Want je již osmou generací Wantů, která tuto firmu řídí. Dýmky Zenith jsou přesné kopie historických dýmek, které se vyráběly v Goudě v sedmnáctém a osmnáctém století. I když jsou dýmky plně funkční, většinou dnes slouží k dekoracím či jako typický holandský suvenýr.

Gubbels

V současnosti čerpá z bohaté dýmkařské a tabákové tradice i firma „Královská holandská továrna na výrobu dýmek Elbert Gubbels & synové“ neboli Royal Dutch Pipe Factory Elbert Gubbels & Zn.B.V. Přestože má Holandsko úžasnou tabákovou tradici, tak firma Elbert Gubbels je dnes jedinou dýmkařskou firmou na území Beneluxu. Své konkurenty postupně skupovala, takže dnes je pouze jedinou firmou vyrábějící dýmky v holandsky mluvících zemích.

Její dýmky jsou odvážné, zachovávající si svou krásu i po letech užívání. Dýmky mají výborné užitkové vlastnosti a současně mají módní nebo tradiční tvar. Tyto dýmky totiž budou každému dýmkaři spolehlivě sloužit po řadu let.

Firma byla založena roku 1870 Elbertem Gubbelsem, který si otevřel obchod s tabákem a dýmkami. Nemohl ovšem tušit, jaké dalekosáhlé následky bude mít tento úkon do budoucnosti. Roku 1924 již trafika nestačila, a tak se Elbert Gubbels a synové rozhodli rozšířit pole působnosti a začali dýmky dodávat do dalších trafik. Velkoobchodní prodej skvěle rostl, a protože v Holandsku nebyl v té době žádný výrobce briarových dýmek (pouze hliněnek) začala být firma závislá na dovozu italských a především francouzských a anglických dýmek. Po skončení Druhé světové války se Elbert Gubbels strategicky rozhodl, že se již nebude spoléhat na dovážené dýmky, které během válečných let byly nedostatkovým zbožím, ale založí si firmu na výrobu vlastních dýmek. A tak roku 1946 začal v Roermondu s několika stroji a pár zaměstnanci vyrábět dýmky vlastní značky. Najal si odborníky ze zahraničí, kteří zaučovali holandské řezbáře. V této souvislosti je třeba připomenout, že Holanďané jsou uznávanými mistry v broušení diamantů. Tak jako kořen briaru neprozradí nic ze své vnitřní struktury, tak ani surový diamant neprozradí, co se skrývá uvnitř. U Gubbelsů se vždy snažili o dokonalost zpracování každé dýmky a důraz byl vždy kladen v první řadě i na užitkové vlastnosti jednotlivé dýmky. Po válce byl nejen v Holandsku silný nedostatek kvalitních dýmek a zásilky dovozových dýmek naprosto nestačily pokrýt veškerou poptávku. Zkrátka to byla ideální doba a příležitost pro něco nového. A právě nové dýmky pana Gubbelse skvěle vyplnily místo na trhu. Za krátko už bylo zřejmé, že malá dílna s několika zaměstnanci nestačí, a tak Elbert Gubbels koupil nové budovy a sklady na ploše devět set metrů čtverečních. V dalších letech se výroba dále rozvíjela a firma nadále expandovala a skupovala své konkurenty za přispění Gubbelsových synů.

Roku 1957 firma Gubbels koupila menší amsterdamskou dýmkařskou firmu De Rijk, která produkovala celosvětově známé dýmky s názem Big Ben. Mezi značkami byly i malé, hranaté dýmky s názvem pipo-pipe, tak zvané pipoo. Dnes tyto dýmky firma Gubbels vyrábí pod značkou Tatoo. Na počátku 80. let minulého století se dostala do potíží dýmkařská firma pana Hillena z Belgie, která vyráběla dýmky pod hlavičkou Hilson, které se velmi dobře prodávaly zejména v Německu. Po roce 1980 se již tyto dýmky vyráběly v továrně pana Gubbelse. Roku 1972 (při svém stém výročí od založení firmy) Gubbels otevřel novou továrnu a sklady v Roermondu a při tomto otevření součastně firma obdržela titul „královská“ (Royal). U příležitosti této události začala firma vyrábět dýmky s novým názvem „Royal Dutch“. Firma Elbert Gubbels patří mezi tradiční rodinné firmy, kdy vnuci a pravnuci pokračují ve výrobě dýmek.

Firma nabízí široké spektrum dýmek. V řadě Big Ben Classic najdeme klasické tvary dýmek, většinou mořené do tmavě hnědé barvy. Dýmky mají akrylový náustek, ale v sortimentu se vyskytují i dýmky ozdobené rohovinovým světlým náustkem.Gubbels se snaží jít s dobou a nebojí se experimentovat. Série dýmek Big Ben Trendy obsahuje dýmky, které mají extravagantní povrchovou úpravu či atraktivnější a modernější tvary. Například Invention Caribic, Bora Denim, Cobra Calire Nature či Barbados Scorpio. Tyto dýmky jsou často doplněny akrylovými náustky, které barevně ladí s povrchovou úpravou dýmek. Klasické tvary najdeme například u námořnické série dýmek Nautic nebo Mirage, Jade, Le Baron či New Horizont. Dýmky mají jednoduché a výstižné názvy jako například Evening (večer), Midnight (půlnoc), Forest (les).

Za dobu své existence se výroba dýmek dost změnila, ale Holanďané jsou skvělými obchodníky, takže rychle přizpůsobily svou výrobu podle požadavku dýmkařů. Dříve kuřáci dýmek dávali přednost spíše jednoduchým dýmkám, které v prvé řadě plnily svou užitkovou podstatu. Tabák z nich musel opravdu dobře chutnat. Dnes je kuřák dýmky náročnější, nejenže dýmka musí mít vynikající kuřácké vlastnosti, současně musí být i elegantní a zajímavá. Firma Gubbels se proto snaží skloubit kvalitu s módou.

Z holandské dýmky se bude nejlépe kouřit holandský tabák, který však v současnosti nepatří mezi nejžádanější tabáky. Proto dobrou holandskou dýmku můžete nacpat tabákem anglickým či dánským. Holandské dýmky měly a mají vynikající kuřácké vlastnosti. Na jedná straně stojí tradiční holandská hliněnka a na straně druhé jí odpovídá moderně vypadající briarová dýmka. A je jen dobře, že každá má co říci i dnešním kuřákům dýmek.

Text: Michaela Koláčková

Foto: Rostislav Čuřík