Jak udržovat tabák v čerstvém stavu (2)

THREE NUNS….svitkový tabák

Je to velmi pozoruhodný tabák, mírný na chuť a přesto plný zvláštního. Otevřete plechovku a vidíte stovky malých kotoučků těsně baleného tabáku – světle zele­né kotoučky s tmavým středem,

Zlatý list je Virginia, tmavé jádro je zřídka se vyskytující Perigue – tabák pojme­novaný podle Pierre Cheneta (přezdívkou „Perigue“), který se naučil zpracovávat tento tabák od Indiánů z Lousiany před více než 200 lety. Tabákové listy -s Periguem uprostřed – jsou dávány do stroje, který z nich ukroutí pevné „lano“, kte­ré je pak navinuto na velkou cívku. Pak dochází ke slisování dvou druhů tabáku a vzniká tak speciální chuť THREE NUNS. „Lano“ je pak nakrájeno na tenké ko­toučky, z nichž každý je perfektně vyváženou směsí.

Tento tabák hoří jednak pomalu a vyrovnaně. Pro tento tabák se doporučuje vět­ší hlavička než je průměrná velikost hlaviček. Až budete plnit dýmku, zjistíte, že opravdovou chuť uchováte tím, že necháte kotoučky neporušené a nebudete ta­bák příliš pěchovat, Jestliže ovšem rozetřete dva z nejvrchnějších kotoučků, zjistíte, že zapalování je pak snadnější, Dobře zaplněná dýmka tabákem THREE NUNS by měla vydržet téměř hodinu.

St BRUNO..„tmavý plátek

Zde se vám představuje tabák opravdových mužů. Bohatý, tmavý St BRUNO. Je to směs Virginia tabáků. Jako jiné plátkové tabáky i St BRUNO je při zpracovávání podroben tlakům až 2 tun na 2,5 cm2. Vezměte plátek St BRUNO a uvidíte okamži­tě hrubé řezy, které znamenají výjimečně studený a pomalu hořící kouř. Tento ta­bák není vhodný pro začátečníky, ale plně uspokojí kuřáka, který od své dýmky vyžaduje naprostou spokojenost.

Někteří kuřáci rádi rozbíjejí tyto plátky tím, že je třou v rukou, až se rozpadnou, Chcete-li plně vychutnat studenou chuť tabáku, vezměte plátek a před naplně­ním jej jemně umněte v rukou. PLAYERS NAVY CUT MEDIUM.„plátkový točený tabák

Jsou to tenké plátky Virgínie ze „Starého Opasku“, tradičního domova nejlepších amerických tabáků.

Listy se stočí, jsou obaleny k tomuto účelu speciálně vybraným obalovacím lis­tem a pod tlakem zformovány do charakteristického PLAYEROVA „bochníku“. Potom je tento „bochník“ rozřezán na plátky a ručně balen do hermeticky uza­vřených plechovek,

Pro začátečníky je vhodně mírný a pro staré kozáky ještě uspokojivý. Má čistou, sladkou a typickou chuť a je to jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších anglic­kých tabáků.

Také tento tabák by měl být před plněním trochu protřen mezi prsty. Čím méně jsou ovšem plátky porušeny, tím výraznější je chuť, CAPSTAN NAVY CUT MEDIUM

Nic než vysoce kvalitní Virginia, uzrálá v lesích, tvoří tuto pověstnou směs. Tento souměrně krájený, natěsno balený plátek je dlouho hořící se studeným kouřením a má specifickou „ořechovou“ chuť. I když je jen středně silný, poskytuje velmi do­brý požitek z kouření.

Plátky tabáku jsou stlačeny do jakéhosi „koláče“, což napomáhá zachování chu­ti a aromatu, Při oddělování plátků od sebe se snažte co nejméně porušit „koláč“. Tento tabák rovněž můžete třít mezi dlaněmi před plněním, ovšem ne mnoho, jen do té míry, abyste mohli provést rovnoměrné kompaktní naplnění,

GOLD BLOCK

Je to jeden z klasických tabáků mezi anglickými tabáky, který požívá výjimečně dobrou reputaci pro svoji kvalitu, chuť a aroma. Jakmile otevřete plechovku, ih­ned vás upoutá ono aroma – bohaté, chutné a slibující již napřed velmi spokoje­né kouření.

GOLD BLOCK je směsí vybraných tabáků Virginia s částí tabáku BURLEY, které vy­tvářejí světle až středně hnědé praménky s širokým řezem, dávající pomalé, chladné kouření, Výrobní proces zahrnuje tajnou metodu slazení tabáku, které způsobuje ono neobyčejně přitažlivé aroma, tak charakteristické pro GOLD BLOCK, Před balením do plechovek se tabák nechává několik dní odpočinout, aby jeho chuť byla přivedena do stavu nejvyšší dokonalosti.

STATE EXPRESS LONDON MIXTURE

Anglické směsi jsou¨dýmkaři na celém světě považovány za nejrafi­novanější z tabáků, Jsou celkem drahé, poněva­dž jsou složeny z nejlep­ších druhů světlých Virginských tabáků a tmavého vonného ta­báku Latakia. Tato směs má veškeré charakteris­tické vlastnosti nejlepší anglické směsi s malým rozdílem – je zde přimí­chán vybraný řecký a tu­recký tabák s jemnou chutí. Jsou to XANTHI a CAVALLA ze severního Řecka, SAMSUN a IZMIR z Turecka. Toto vzácné spojení různých tabáků dodává S.E.L.M. její specifický charakter, který je „tak výlučně anglický a tak nevyzpytatelně orientální“. Kouření této směsi je snadnější než kouření většiny jiných anglických tabáků. Snadněji se plní, můžeme jej dávat do dýmky přímo z plechovky bez jakéhokoliv tření a mnutí. Do hlavičky bychom jej měli plnit lehce a rovnoměrně, abychom zís­kali snadný tah. Kouřit se tato směs má pomalu a jemně, abychom mohli plně vy­chutnat její vůni a chuť.

Na vrchu v každé plechovce najdete dva listy, reprezentující aromatické řecké a turecké tabáky, které dodávají směsi S.E.L.M. specifické vlastnosti. Tyto listy roz­drťte a kuřte společně s tabákem.