VIII. Klání zemí koruny české

Ostrava 26.4.2006 – „VIII. Klání zemí koruny české v pomalém kouření dýmky“ aneb jak to viděl ředitel soutěže.

Už ani nevím na které klubovní schůzce v roce 2006 se ten nápad pořádat „klání“ oprášil,každopádně vím zcela jistě,že na „VI. klání zemí koruny české v Olomouci“se  na valné hromadě  přihlásil o slovo prezident Pipe clubu Ostrava pan Miroslav Sitko a všem přítomným sdělil,že Pipe club Ostrava se přihlásil k pořádání klání v roce 2008 v Ostravě. Prezidium i valná hromada tuto přihlášku schválili ale upozornili nás ať se neopakuje rok 2005.Tehdy  jsme byli také přihlášeni ale nakonec  jsme z důvodu toho,že proběhlo mistrovství světa v ledním hokeji v Ostravě  a my se báli nedostatku sponzorů raději  od pořádání klání odstoupili.

Do konce  roku 2006 jsme pořád v klubu diskutovali a debatovali kde klání uspořádat.Nápadů bylo poskrovnu ale přesto díky za ně.Nakonec zůstaly jen 2  a rozhodovalo se mezi členy klubu,který zvítězí.První byl Vlastíka Šenkýře jenž chtěl uspořádat klání v Beskydech na hoře Ondřejník v turistické chatě na Solárce. Druhý nápad byl ode mě a vzhledem k tomu,že klání mělo být v Ostravě tak mě napadlo Hornické muzeum v Ostravě-Petřkovicích. Hornictví  bylo vždy spjato s tabákem ,který se ovšem nekouřil nýbrž žvýkal  a kde jinde ukázat účastníkům to s čím byla Ostrava spjata.Nakonec  zvítězil nápad s hornickým muzeem a mohli začít přípravy.

V druhé  polovině roku 2007 byl vytvořen realizační tým ve složení  Sitko Miroslav,Ing.Křibík Karel, Celuch Jaroslav a Farana Stanislav. Všichni  jsme si rozdělili úkoly a plnění těchto úkolů jsme sledovali na pravidelných schůzkách které se konaly v prostorech velkoskladu firmy Zuzico na ul.Ruské v Ostravě.

Volba výrobce dýmek byla lehká,horší to však bylo s jeho přesvědčováním. Honza Klouček se nakonec za přispění Dr.Stanislava přesvědčit nechal. Honza nám poslal nějaký návrh dýmky ten však zcela přepracoval a vymyslel něco jiného,nevšedního. A jak to dopadlo? To mohl vidět,osahat a kouřit  každý kdo se klání zúčastnil.    

A teď k samotnému klání. Nervozita stoupala každým dnem. Čtvrtek,pátek dny docela hektické.Mnozí z nás si vzali v zaměstnání dovolenou a nepracující důchodci volno ve svých aktivitách.Připravují se prostory sálu kompresorovny,váží se tabáky a sypou se do sáčku,připravují se prezentační balíčky pro soutěžící a v neposlední řadě se kompletují ceny pro všechny účastníky. Po těchto činnostech se v páteční podvečer scházíme v Pivovarské restauraci na Cihelní ulici,nedaleko od světoznámé ulice Stodolní. Zavítali mezi nás kolegové z PC 5 Ruda nad Moravou a z PC Silesia Opava. K poslechu i tanci přišli zahrát kamarádi z PC dýmka.net Ostrava. Během večera si všichni dopřáli něco k jídlu a pití,zahráli si kulečník a hlavně zakouřili si v klidu a pohodě dýmku nebo doutník. Po 22 hodině postupně všichni odešli,někteří domů jiní na Stodolní. Moje maličkost skončila na Stodolní a jelikož jsem na štěstí  nepotkal žádné známé lidičky byl jsem po půlnoci tedy již v sobotu doma v posteli. Nezdálo se mi zhola nic a celkem se tomu nedivím.

Je tu sobota ráno a hurá do akce. Jarda Celuch je nervózní kde jsem neboť  domluva byla jasná v 7:00 hod. u něj před velkoskladem. Vzhledem k technickým potížím na kancelářské technice a následné odborné opravě se přiřítím s téměř  hodinovým zpožděním. Nakládám připravený materiál a řítím se do Hornického muzea. Zde již v prostorech kompresorovny probíhají horečné přípravy občerstvení pro první návštěvníky a děvčata z firmy Zuzico připravují prodejní stoly s tabákovým zbožím. Okolo deváté hodiny se dostavují i první pomocníci s PC Ostrava a pokračují v usilovných přípravách klání. Všichni se snaží mít nějaký úkol a ve své podstatě mě začínají řádně znervózňovat. Jsou jak malé děti z mateřské školky ale není se co divit,všichni chtějí ať je vše perfektně připraveno. Těsně po desáté hodině se začínají do kompresorovny trousit první návštěvníci a potencionální soutěžící. U vchodu jsou připraveny pokladní a registrační pracovnice a všechny návštěvníky kteří uhradili příslušné poplatky obdarovávají prezentačním balíčkem. Po zprovoznění audio aparatury zvu všechny přítomné k první prohlídce do černého podzemí čili do dolu. Mezitím se zdravím s členy prezidia Asociace dýmkařských klubů a již za chvíli usedám s jejími členy ke stolu a probíhá řádné zasedání prezidia.Diskutuje se o přípravě dalšího klání jenž má proběhnout v Praze. Mnozí z členů to vidí skepticky a proto se připravuje i nouzová varianta klání. Dále se probírá odstoupení prezidia a nové volby do prezidia,které proběhnou na valné hromadě Asociace. Znova vyzývám zúčastněné k další prohlídce do podzemí a zajišťuji prostory pro valnou hromadu. V rámci svého sobotního kalupu něco málo zhltnu u připravených stolů z občerstvením a již vítám cimbálovou muziku která nás bude hudebně doprovázet celé odpoledne. Přesouvám se do salónku v restauraci Harenda kde bude probíhat zasedání valné hromady Asociace. Prezidium seznamuje členy valné hromady s programem a probírají se body jenž jsem již výše rozebral. Na závěr valné hromady Asociace proběhly volby do prezidia. Sčítám hlasy a oznamuji všem přítomným výsledky hlasování. Po tomto aktu se urychleně přesouvám do haly kompresorovny. Rychle převléct do společenského a můžeme začít.Mezitím prezident PC Ostrava a zároveň hlavní rozhodčí Mirek Sitko seznamuje stewardy s pravidly v pomalém kouření dýmky. Stewardi jsou rozestavěni k jednotlivým stolům a soutěžícím jsou rozdány nezbytné propriety,čili dýmka,dusátko,dvě zápalky v krabičce,nealkoholický nápoj,papír na přípravu tabáku a nezbytný úsměv. Mirek vysvětluje ve stručnosti pravidla CIPC v pomalém kouření a startuje čas k přípravě tabáku a k jeho nacpání do dýmek. A je to daty start  soutěže je oproti časovému  plánu ve zpoždění. Budeme to muset někde dohnat. Všichni zapalují a nikdo nezhasíná v prvních třech minutách. V soutěži je 52 kuřáků, kouří se tabák Grousemoor  od firmy Samuel Gawitch a je proklatě vlhký. Tato skutečnost se projevuje v zápětí kdy po čtyřech minutách vypadává první soutěžící a následně jeden za druhým až k samotnému vítězi Vladimíru Beránkovi z APC Uherské Hradiště. Vzhledem k tomu,že jsme počítali s tím,že soutěžící budou kouřit déle,dostali jsme se do časového předstihu. Naštěstí večeře byla připravena a mohla se ihned přítomným podávat. Musel jsem ji ze začátku na chvíli oželet a telefonicky domluvit uspíšení příjezdu divadelního souboru Čtyřlístek. I toto se podařilo zařídit a po počátečních technických problémech mohli přítomní shlédnout divadelní představení  „ Imperium vrací uhlo“ v podání již výše zmíněného souboru. Ti kteří byli přítomni se jistě skvěle pobavili sci-fi příběhu o ztrátě uhlí z vesmírné soustavy.

Všichni se nakonec dočkali vyhlášení výsledků,které bylo v případě prvních třech soutěžících zpestřeno „skokem přes kůži“  tedy přijetím do stavu hornického. Přijat do stavu byl i prezident PC Ostrava Mirek Sitko. Na závěr tedy trochu statistiky :

1.místo        p.Vladimír Beránek         APC Uherské Hradiště

2.místo        p.Milan Kozoň                 KPC Hradec Králové 

3.místo        p. Jaroslav  Chýlek          PC Ostrava

Po vyhlášení výsledků kdy každý ze soutěžících obdržel nějakou tu cenu se postupně všichni vybrali na cestu do svých domovů. Na nás tedy zbylo vše uklidit a zhodnotit alespoň krátce průběh klání.

Děkuji tímto všem soutěžícím,kteří přijeli a doufám,že nelitovali. Dále tímto chci poděkovat všem,kteří se podíleli na organizaci a zdárném průběhu klání. Samozřejmě nesmím zapomenout ani na sponzory bez kterých by to nešlo. Klání je tedy za námi a někdy příště možná nashledanou v Ostravě. Doufám,že příště budu moci aspoň kouřit soutěžní dýmku a užívat si atmosféru klání.

Pro  Vás napsal a zdokumentoval Standa Farana