Rainer Barbi – Voľba dreva

Voľba dreva – Pojednání o briaru, 1. část

Rainer Barbi 

 
 

Znovu raz prišiel deň, kedy sa má naplniť túžba po novej „sprievodkyni“ životom. Veď ktorému ozajstnému „Mužovi“ stačí jedna milovaná, nakoniec, sme narodení ako lovci a zberatelia. Nemôžeme za to, sú to gény. Ovšem nie je to, na čo teraz myslíte. V súvislosti so „ženou“ sme skutočne verní a čo sa týka rodiny, bojujeme do posledného dychu o svoju idylu. Nie, neženú nás žiadne bigamistické chúťky, iba závislosť po novej „panne“ z briar-u, po snáď 127. sprievodkyni vo voľnom čase. A neveríme ani tomu, že objavíme poslednú. Je to len chuť na niečo nové, závislosť, či čistý pud po vlastníctve.

Týmto znovu začínajú naše štyri problémy – pomenujme ich „Emocionálne kritériá rozhodovania“:

  1. Otázka štýlu – klasika, trochu voľnejšia forma, či dokonca Fancy (zdobný)
  2. Pieskovaná, či hladká
  3. Konzum, semi-freehand, alebo jedinečný kus
  4. Pomer ceny a „výkonu“

Tento výpočet samozrejme neplatí pre každého, napriek tomu môže byť považovaný za približné merítko podmienok, za ktorých väčšina z nás čisto pocitovo prichádza k svojej voľbe a rozhodnutiu. Správne chápané, pri tejto forme selekcie dominuje „Pocit“. Proti tomu sa nedá nič namietať a často rozhoduje „brucho“ lepšie, ako „rozum“. Pokiaľ si predsa len želáme, aby sme za naše namáhavo získané peniaze dostali optimálny produkt, mali by sme postupovať rovnako v zmysle podrobenia tovaru testovaniu a materiál, štandard spracovania, ako aj udržanie hodnoty podrobiť precíznej kontrole. To je aj pri tak emocionálnom produkte možné a vonkoncom nie ťažké, ovšem vyžaduje to predsa len trochu základných vedomostí.

Takže žiadny strach a smelo do pozorovania a diferencovania suroviny. Čím teda začneme? Samozrejme tým najpodstatnejším, materiálom, ktorý je za pôžitok, alebo sklamanie najviac zodpovedný, čiže BRIAR-om, no a tu nie je žiadny prírez presne rovnaký.

Tento materiál je prírodný produkt a ako často pehliadneme, podstatne sa odlišuje vo svojej štruktúre a s tým spojenými vlastnosťami, zodpovedajúcimi podmienkam rastu. Tým nemyslím starú legendu, že krajina pôvodu rozhoduje o kvalite, ale že jedine rozhodujúca je klíma a vlastnosti pôdy toho ktorého regiónu, alebo dokonca lesa. Alebo, ak sa konfrontačne vyjadrím: Korzika nie je pupok sveta! Aj iné matky majú prekrásne dcéry.

Principiálne sa pod pojmom Briar rozumie zhrubnutie koreňov rastliny Erica Arborea, ktoré vznikajú pod povrchom pôdy. Nie všetky druhy druhy Ericy (vresovca) mávajú použiteľné zhrubnutia, iba druh Arborea. Prečo, to nie je zatiaľ úplne podložené, musíme ovšem vychádzať z toho, že v tomto prípade sa jedná o genetickú mutáciu za účelom zásobovania živinami a vodou. Celá oblasť výskytu tejto kríkovo rastúcej rastliny je stredozemná oblasť v páse 60 km okolo Stredozemného mora.

Erica Arborea je dvojpohlavná rastlina, samčia kvitne bielo, pričom samičia sa vyznačuje ružovo-červeným kvetom. Existuje mýtus, že len samčie rastliny vyvinú optimálne zhrubnutia koreňa a z tohto dôvodu sa viac hodia pre fajkovú produkciu, ako korene samičích rastlin. Zábavná rozprávka. Počas mojich navštev v niektorých pílach v Kalábrii som sa pokúsil prísť na koreň veci a dostal som od „couper-a“ (spracovateľa prírezov) signore Tarrantina takmer delfskú odpoveď: „To je ako s ľuďmi, my muži sme vždy najkrajší“. Týmto doviedol celú legendu ad absurdum. Obidve pohlavia samozrejme tvoria koreňové zhrubnutia rovnakej kvality.

Individuálna je štruktúra a rýchlosť rastu tohto zhrubnutia a tým to aj celé končí. Vlastnosti pôdy a klimatické podmienky sú rozhodujúcimi faktormi, ktoré diktujú tvorbe koreňového dreva. Aby sa dosiahla optimálna štruktúra, potrebuje rastlina určitú rýchlosť rastu, ktorá je priamo závislá od dažďa a periód sucha, primeraných výkyvov teploty a minerálnych vlastností pôdy. Priveľa dažďa je rovnako kontraproduktívne, ako priveľa sucha. Dlhšie periódy vedú k vysychaniu a k tomu spojenému nebezpečiu vytvárania trhlín. V mojom ďaľšom článku sa budem bližšie zaoberať vlastnosťami pôdy a rastom dreva. Vedomosti sú moc a my chceme porozumieť tomu, prečo sú lacné fajky po čase rovnako dobré, ako luxusné kusy, rozhodne aspoň čo sa týka vlastností fajčenia. Len trpezlivosť, aj niektorým výrobcom roky trvalo, kým sa naučili diferencovať.

RAINER BARBI

Článok preložený s láskavým povolením majstra Barbiho a šéfredaktora odborného časopisu PIPE&CIGAR pána Franka Hidiena.

Originál bol uverejnený v čísle 2/2004

Preložil Lubo Bobek