Rainer Barbi – Vŕtanie v náustku

Vŕtanie v náustku – Jak šířka vrtání ovlivňuje hoření

Rainer Barbi 

 
 

„Pri viacerých mojich fajkách som zistil, že vŕtanie otvoru v krčku fajky a náustku je príliš úzke. Tým sa zvyšuje rýchlosť dymu, čo znamená jeho rýchle ochladenie. O čo rýchlejšie sa dym ochladí, o to viac kondenzátu sa vytvorí v dymovom kanáliku. Každý rozumný výrobca fajok vŕta kanálik na minimálne 4mm. Ja som u všetkých fajok, ktoré nevysychali, vypilníkoval dymový kanálik v krčku so 4mm pilníkom a zároveň som vŕtanie v náustku, ktoré zodpovedá o niečo väčšej dĺžke, ako je dĺžka čapu, tiež vypilníkoval na šírku 4mm. Niektorí výrobcovia fajok robia vŕtanie v náustku hodne necitlivo a sú spokojní s tým, že urobia nejaký vrt. Tam, kde sa stretáva kanálik náustku s čapom, by sa mal vrt dokončiť výhrubníkom. Toto zahĺbenie vyleštím metalickou politúrou, aby sa lesklo tak, ako samotný náustok. Teplý dym, ktorý kĺže po vyleštenej ploche, sa nemôže tak ochladiť, ako na drsnom povrchu. Pri filtrových fajkách nie je táto modifikácia možná. Fajky, ktoré majú 4mm vrt, sa mi dajú sucho fajčiť, bez toho, aby klokotali.“

Text pána Pfistera

Dymový kanálik ako komín

Milý pán Pfister, niekedy sa zabúda na to, že proces horenia vo fajke má čo do činenia s fyzikou a predstavuje malý komínový systém. Každý kachliar by k tomu mohol niečo povedať ohľadom plochy horenia a prívodu kyslíka a z toho vyplývajúcej rýchlosti horenia v spojení s jeho rovnomernosťou a tvorením tepla. Máte úplnú pravdu vo Vašej pripomienke, že užší kanálik má pri rovnakom pôsobení sania za následok vyššiu prietokovú rýchlosť. To ovšem opačne znamená aj to, že pri rovnakom ťahu prepúšťa užší kanálik menej vzduchu. Keď si teraz uvedomíme, že horenie uhlíka na povrchu tabaku v komore je ovládané prívodom vzduchu, ktorý regulujeme ťahom cez náustok, dospejeme k dvom dôsledkom: pri prvom musíme u úzkeho kanáliku vyvinúť oveľa silnejšie nasávanie, aby sme udržali plochu horenia v rovnomernom tlení. Tým sa počas prúdenia dymu zvýšia na spodku komory prítomné kvapky kondenzátu a spôsobia pálivo-kúsavú príchuť. Na druhej strane je prívod kyslíka pri dnešnom 20mm priemere spaľovacej komory príliš slabý, takže nedocielime rovnomerné horenie tabakového povrchu, súčasne sa ovšem pokúšame dusátkom posunúť uhlík na povrch horiacej plochy a tým tabak v komore stláčame. Dôsledky sú jasné, ešte silnejšie sanie, ešte silnejšie bodové prehriatie miesta tlenia a ešte viac kondenzátu. Najnepríjemnejším sprievodným efektom je prepálenie. Ako pri všetkom, čo tečie a prúdi, hľadá sa cesta najmenšieho odporu a tá leží, samozrejme, na zadnej stene spaľovacej komory pri vchode do dymového kanáliku. Potom už netrvá dlho a nad začiatkom dymového kanálika sa vytvorí vzorový kráter v dreve. Nemôžem upustiť od poukázania na nasledovné: rovnaký fenomén sa týka aj filtra, on predstavuje rovnako prekážku sania s rovnakými účinkami, ovšem nie na jazyku, keďže filter absorbuje kondenzačnú hmlu.

Samozrejme nie je len fyzika zodpovedná za priebeh procesu horenia a vytváranie kondenzátu, jednu z nie menej významných rolí hrá aj vlhkosť k horeniu určeného produktu, čiže tabaku. Musíme mať pred očami, že v dóze udržiavaný váhový podiel tabaku predstavuje iba 20%, zvyšok pozostáva z váhy vody. K dosiahnutiu rovnomerného horiaceho procesu potrebujeme vyrovnaný pomer medzi obidvoma komponentami. Toto docieliť nie je mimochodom vždy jednoduché. Tabak nechať trochu vyschnúť je relatívne jednoduché; dózu nechať cez noc otvorenú a problém je vyriešený. Ale ako budeme postupovať, keď nám tabak vyschol? Tu existujú najrôznejšie metódy, medzi nimi jedna, ktorú nám prezradil pán Felix Burgel. Citujem:

“ Problém s vyschnutým tabakom pozná každý fajčiar fajky. Známe spôsoby, ako napríklad vložiť kúsok jablka do tabaku, sú známe, tabak sa tým síce zvlhčí, ale naberie jablkovú príchuť. Typ: treba zobrať kúsok vypálenej hliny alebo tehly a vložiť na cca. 8 hodín do pohára s vodou, potom tento navlhčený kus vložiť do suchého tabaku a po približne 5-8 hodinách znovu vybrať“.

Drahý pán Burgel, to sa mi javí ako celkom dobrý typ. Ovšem treba k tomu ešte niečo poznamenať. Toto si odložím do ďalšieho vydania P&C, v ktorom chcem niečo poznamenať aj k typom pána Williho Rossberga o uložení tabaku.

Kto by chcel z angažovaných čitateľov P&C k tejto téme prispieť svojimi typmi, je srdečne pozvaný tak učiniť.

RAINER BARBI

Článok preložený s láskavým povolením majstra Barbiho a šéfredaktora odborného časopisu PIPE&CIGAR pána Franka Hidiena.

Originál bol uverejnený v čísle 3/2002

Preložil Ľubo Bobek