Ser Jacopo – renesanční dýmky jako od Leonarda

Ser Jacopo – renesanční dýmky jako od Leonarda

Italské dýmky s názvem Ser Jacopo patří mezi opravdové skvosty. Všechny dýmky z této drobné dílny mají téměř všechna superlativa. Nejenže mají nádherné dřevo, výbornou povrchovou úpravu a skvělé kuřácké vlastnosti. Mají i něco navíc. Nápad, svoje charisma. Majitel a tvůrce Giancarlo Guidi je nadšeným milovníkem renesance, sečtělým člověkem, který má velký cit pro materiál, a to především pro briar.

Pro letošní rok je novinkou dýmka Leonardo. Tato dýmka svým principem poukazuje na stejný kuřácký systém, který vymyslel Leonardo da Vinci roku 1510 pro francouzského krále Ludvíka XII. Dýmka má zvláštní ochlazovací rýhu v hlavičce dýmky, která je skryta zdařilým stříbrným kováním. Cirkulací vzduchu se dýmka ochlazuje. Rozdíl mezi Leonardovým návrhem a návrhem Ser Jacopa je v materiálu. Dnešní dýmka je z briaru, zatímco Leonardova dýmka byla navržena z terakoty.

Roku 1972 se mladý italský student umění na prestižní umělecké škole Mengaroni rozhodl, že bude svůj um věnovat řezbě a designovým výrobkům z briaru. Jmenoval se Giancarlo Guidi a studoval 6 let, než vyrobil svou první briarovou dýmku. Na počátku experimentoval s tvarem, především jej lákaly volné tvary. Jeho experimentální tvary dýmek byly někdy na hranici s užitkovou hodnotou. S přibývajícími léty se zaměřil nejen na estetickou stránku při výrobě dýmky, ale i na dokonalou funkčnost a chuť dřeva při kouření tabáku.

Po studiu vložil Guidi své ambice a nadání do firmy Mastro de Paja, kde byl jedním ze spoluzakladatelů. Jeho dýmky si získávaly stále větší respekt, především mezi italskými dýmkaři. Giancarlo byl umělec tělem i duší, a tak nebyl příliš šťastný, když jej jeho partneři tlačili ve výrobě spíše do kvantity, než do inovace nových tvarů. V 80. letech již měla firma přes 30 zaměstnanců a Guidimu chybělo ticho malé dílničky, kde by se mohl soustředit na nové tvary. Proto roku 1982 založil firmu Ser Jacopo, kterou pojmenoval po svém zemřelém synovi „Sir Jacopo“. Věděl, že nemůže zklamat své příznivce, kteří jej neustále žádali o nové dýmky.

Mottem firmy je latinská fráze: „Per Aspera ad Astra“ , které najdeme vyraženo na každé dýmce Ser Jacopo. Tento latinský termín bychom mohli volně přeložit jako „Skrz dřinu až

k úspěchu“. Stejné latinské pořekadlo je mimo jiné i oficiálním mottem americké NASA, kde tedy platí doslovně „ Skrz usilovnou práci až ke hvězdám“. Logo firmy je současně vlastní podobiznou samotného Guidiho. Muž středního věku, s bohatým plnovousem a s brýlemi, který kouří vlastní dýmku „Delectu“. Na hlavě čepice ve stylu Rafaela. Pod mužem je nápis „Ser Jacopo della Gemma“ (Pán Jacopo z Gemmy) a dále pod ním text „pipe fatte a mano“, který nám říká, že každá dýmka je ručně vyrobeným originálem. Motiv je zdoben rámem, do kterého je vložen již dříve zmíněný nápis „Per Aspera ad Astra“. Celek připomíná spíše renesanční rytinu z doby Leonarda da Vinciho.

Odkaz na renesanci najdeme i u názvů samotných kolekcí. Nesou latinská jména, například Delecta, Eximia, Pulchra, Picta, Domina. Podle Guidiho jsou latinská jména do jisté míry určitým vlasteneckým gestem a současně i reakcí na jiné výrobce, kteří preferují názvy v anglickém jazyce.

Můžeme říci, že Giancarlo Guidi je dnes, díky více než třicetileté zkušenosti s výrobou dýmek a díky výbornému uměleckému citu při práci se dřevem, italským „velmistrem“v tomto oboru. Obklopil se také týmem zkušených a nadaných pracovníků, kteří jsou schopni podle jeho návrhů zhotovit kompletní dýmku. V jeho dílně dnes pracuje necelá desítka řemeslníků, z nichž každý se specializuje na tu část výroby, ve které vyniká nad ostatní. Giancarlo nakupuje briar té nejvyšší kvality přímo z pil v Ligurii a na Korsice. Sám si vybírá dřevo. Se svými dodavateli dřeva má velmi dobré vztahy, a proto dostává pouze to nejlepší dřevo, co může Itálie nabídnout. Nejprve nakreslí na špalek tužkou přibližný tvar dýmky, ruční pilkou odřeže nepotřebné dřevo. Jeho tým poté vyvrtá na soustruhu kouřový otvor a otvor uvnitř hlavičky. Dřevo je broušeno pomocí brusných papírů od hrubějších až k nejjemnějším. Dýmka se voskuje karnaubským voskem a leští do hladkého povrchu. Každý náustek je ručně vyřezán z  akrylových čtverců nebo ebonitu. Ser Jacopo si velmi zakládá na kvalitní práci jak u designové tvorby hlavičky, tak i při výrobě náustku.

Na počátku měly dýmky Ser Jacopo zvláštní tvary a jejich oranžová barva byla rychle rozpoznatelným symbolem. Guidiho fascinuje spojení starých tvarů a starých dýmek s moderními, a tak často kombinuje různé tvary a experimentuje především se staršími tvary dýmek. O tom svědčí i série šestnácti dýmek nesoucí italský název „La Pipaccia“. Pipaccia je jako znovu nalezená stará dýmka, která symbolizuje naše sny a pošetilost.

Jedním z jeho velmi úspěšných programů je série dýmek s názvem Picta. Tato edice zahrnuje šestnácti briarových dýmek, které jsou inspirovány dýmkami z portrétů Vincenta Van Gogha. Každou dýmku v katalogu doplňuje jedna barevná kopie obrazu tohoto výtečného malíře. Dýmky ze série Picta jsou vyhotoveny v pěti povrchových úpravách. Nejdražší je hladký, přírodní povrch označovaný jako „Naturale“. Má jemnou světle oranžovou barvu a dřevo je té nejvyšší kvality. Další je „Marrone“ – hladká povrchová úprava dřeva v barvě vlašských ořechů. Následuje typ hladkého provedení – „Rosso“. Jedná se o červenou barvu, spíše přírodního charakteru. Poslední dvě úpravy jsou „Rusticato“, kdy se jedná o ručně rustikovanou hlavičku dýmky a „Sabbiato“, neboli pískovaný povrch, který vypadá jako postupně vlnící se hladina moře.

Série Picta měla tak velký ohlas na celém světě, že se Guidi rozhodl rozšířit tuto sérii o „Pictu Magritte“, která je věnována světovému malíři René Magrittovi. Tato série obsahuje již 20 různých dýmek, které jsou inspirovány jednotlivými obrazy. Malý katalog firmy Ser Jacopo je současnou poctou tomuto surrealistickému belgickému malíři, který byl sám vášnivým kuřákem dýmek a dýmka byla jeho vděčným modelem.

Snad nejvíce si Giancarlo cení své první dýmky s názvem„Delecta“. Je to zahnutá dýmka zdobená stříbrným kováním, která podle něj patří mezi nejpovedenější a také nevíce řemeslně náročnou dýmku. Osazení stříbrného kování bylo opracováno pěti různými frézami. Náustek byl ruční práce při použití netradiční technologie. U této dýmky je také vyřešen problém s hromaděním kondenzátu obdobně jako u systému Peterson.

Giancarlo Guidi má dar tvůrčího myšlení a své bohaté umělecké myšlenky umí zaměřit na drobný kuřácký nástroj jménem dýmka. Jeho vnitřní uspokojení z dobře vykonané práce najdeme snad v každé dýmce firmy Ser Jacopo. Dýmky „pana Jakuba“ jsou přesně ty, které přinášejí svým majitelům radost.

Text: Michaela Koláčková

Foto: Rostislav Čuřík