Vojenské porcelánové dýmky

Ve druhé polovině minulého století se začal mezi obyvatelstvem Rakouska-Uherska i Pruska posilovat vztah k armádě a vojenské službě.

V Rakousku-Uhersku začali vydávat s vojenskými motivy pohlednice, kalen-dáříky i články. Ke konci století vznikla móda dávat vojenské motivy i na por­celánové dýmky.

Porcelán byl vděčný materiál na malování. V první etapě se vojenské moti­vy malovaly ručně, rozvojem techniky se na porcelánovou hlavičku nalepily speciální samolepky již s předtištěným vojenským motivem. Potom se dýmka dobarvila, domalovala. Na porcelánkách se střídají různé motivy, ale byly dosti podobné. V dílně měli namalovány předlohy, ze kterých si zákazníci vy­bírali. Častým motivem byl jezdec na koni, dělostřelci při palbě, ale třeba i po­mníček s andělem. Nad obrázkem býval umístěn název regimentu, případně i jméno majitele vojenského útvaru. Na zadní straně hlavičky dýmky bylo vět­šinou umístěno jméno vojáka a rok odvedení na vojenskou službu. Na mok-váčku byla často napsána krátká básnička na vojenské téma či vzpomínka na domov, rodiče či milou.

Označením vojenských regimentů byla pěstována u vojáků hrdost k přísluš­né jednotce, například C. a K. Hulánský pluk. Nebyly tam uváděny pouze bo­jové útvary, ale například i Ca K. telegrafní pluk a podobně.

Na přelomu století pronikla i fotografie do této oblasti a začaly se vyrábět porcelánky přímo s fotografií odvedeného vojáka. Na porcelán se nanesla speciální folie s fotografií, která se zatavila při teplotě 800 – 1000°C.

Porcelánové dýmky v Čechách se vyráběly hlavně ve čtyřech továrnách v západních Čechách.

Porcelánové dýmky se začaly vyrábět v Čechách již od roku 1791, když se znalost výroby porcelánu velmi rozšířila. Na počátku 19. století to byly všechny ručně malované porcelánové dýmky, často s barokními či gotickými motivy. Nejznámější továrny, kde se vyráběly porcelánové dýmky, byly v Horním Slavkově, Klášterci, Lokti, Březové a ve Stružné, všechna místa v okolí Karlových Varů (Karlsbad). Dalším zprůmyslněním výroby porcelánu došlo i ke zjedno-šení výroby porcelánových dýmek a z uměleckého díla se stala běžná kon­fekce spotřebního charakteru. Začaly se vyrábět jednoduché dýmky i bíle na­malované dýmky i polotovary – porcelánové hlavičky a mokváčky pro další zpracování.

Jako polotovary je odebíraly dílny v Praze, Jihlavě, Brně, ale i Rakousku.

Dýmky byly většinou doplňujícím sortimentem k nádobí a hrnkům. Od mó­dy vojenských porcelánek se počátkem našeho století začaly malovat dýmky s řemeslnými a zemědělskými motivy, které rovněž byly označovány jmény majitele. Významná skupina byli horníci, ale jsou i dýmky pekařů, tesařů či ko­miníků.

Na porcelánkách je zachycena historie vojenství, ale i řemesel. Proto jsou ty­to porcelánky velice vděčným sběratelským materiálem.

Dr. Josef Stanislav