Základní tvary dýmek

Základní tvary dýmek

Každý pravověrný milovník dýmky by měl mít určité povědomí o základních tvarech dýmek. Tvar dýmky totiž výrazně ovlivňuje kuřácké vlastnosti každé jednotlivé dýmky. Valná většina kuřáků dýmek si vybírá dýmku podle svého citu, ale na druhé straně je určitě dobré vědět, co od kterého tvaru může dýmkař očekávat.

Existuje nepřeberné množství různých tvarů, fakticky žádná dýmka, i ta strojově vyráběná, nebude mít nikdy přesnou kopii. Nicméně všechny tvary vycházejí ze základního rozlišení, které je dvojí. Dýmky jsou buď rovné – „streight“ nebo zahnuté – „bent“. Ty se dále dělí na „half bent“ či „semi-streight, kdy mluvíme o dýmkách mírně zahnutých. Současné tvary dýmek, které se dnes už běžně používají, vznikly původně ze starých tvarů dýmek, které se vyráběly v Saint –Claude ve Francii nebo v Anglii. Dnešní klasické tvary můžeme datovat do roku 1856, kdy se při výrobě dýmek začal uplatňovat především kořen briaru. Při tehdejší dýmkařské výrobě zkušený řezbář vyráběl určitý tvar dýmky stále dokola. Později, s nástupem kopírovacích strojů, tak zvaných pantografů, se tvary ustálily a briarové dýmky se staly pro mnohé kuřáky snáze dostupným artiklem.

Většina odborníků se shodne na dvaceti klasických tvarech, z nichž šestnáct je tak říkajíc základních. Jsou to billiard a varianta panel billiard, dublin, pot, stand-up-poker, lovat, liverpool, apple a varianta panel appel, bent, princ a varianta panel prince, cad, bulldog, a varianta panel bulldog, army, bent rhodesian, bent albert, bent army a churchwarden. Snad nejoblíbenějším základním tvarem je typ billiard a bent. Pojmenování tvarů má často souvislost se vzhledem dýmky. Například rovný tvar billiard, zahnutý tvar dýmky tvaru bent, kulatý tvar, připomínající jablko má název appel. Ustálenost tvarů ovlivnily také samotní výrobci dýmek, především angličtí a irští. Za všechny jmenujme světoznámé firmy Dunhill či Peterson.

Popisování některých forem vydá na dlouhou odbornou debatu, protože tvarů je velké množství. Navíc se některá pojmenování mění podle země původu či podle historické tradice konkrétního výrobce. Tak například Alfred Dunhill rozlišoval následujících deset základních tvarů: bent, lovat, bulldog, churchwarden, dublin, pot, billiard, stand-up-poker, apple a price.

Billiard“ je bezkonkurenčně celosvětově nejoblíbenějším tvarem, protože má příjemné proporce, které jsou v rovnováze. Poměr dřeva k náustku je však o něco větší. Jedná se o rovnou dýmku, která se vyrábí v nejrůznějších velikostech. Varianta „panel billiard“ má vyfrézované plošky na hlavičce dýmky ve tvaru oválků kolem dokola.

Dalším rovným tvarem je „dublin“. Ten má hlavičku mírně zešikmenou, tak, že nahoře se dýmka mírně rozšiřuje a dole u troubele se zužuje. Většinou je delší a subtilnější než „billiard“, ale i zde existuje množství variací.

Pot“ má masívní tvar hlavičky s větší tloušťkou dřeva. Dýmky ve tvaru pot se tak snadno nepřehřívají a tabák z nich pravidelně hoří.

Dýmka, která samostatně stojí se jmenuje „stand-up-poker“. Hlavička je většinou stejně masívní jako u tvaru pot. Existuje i varianta se zploštělými stěnami ve tvaru kostky. Tato rovná dýmka je však u dnešních kuřáků spíše na okraji zájmu.

Rovná dýmka s krátkým sedlovým náustkem se nazývá „lovat“. Hlavička této dýmky má zpravidla billiardový tvar. Na rozdíl od billiardu má však dlouhou troubel, do které je zapasován krátký, sedlový náustek. Sedlový náustek vyrovnává celkovou váhu dýmky na kuřákovi zuby. Tento tvar vyžaduje velký kus dřeva, proto se vyrábí méně často, než ostatní tvary.

Podobným tvarem je „liverpool“. Tato dýmka má na rozdíl od tvaru lovat rovný náustek, nikoli sedlový. Dýmka také vyžaduje náročnějšího kuřáka, i když přes relativně dlouhou troubel dosáhneme chladného kouře.

Ideálním tvarem pro chladný a příjemný kouř je specifický tvar „churchwarden“, přeloženo jako reverend či důstojný pán. Tato dýmka se vyrábí buď s hlavičkou typu billiard nebo dublin a má dlouhý náustek. Používala se a používá se hlavně při čtení, proto se také vyrábí pod názvem „čtenářská dýmka“. S tímto tvarem dýmky však nejdou dělat nějaké příliš prudké pohyby, proto vyžaduje po kuřákovi sedět v křesle, soustředit se na kouření a možná i v klidu číst.

K podsaditějším tvarům se řadí „apple“ neboli jablíčko. Tato dýmka sedí dobře v ruce, má dostatečně tlusté stěny, proto z ní můžete kouřit i silnější aromatické tabáky či latakiové směsi. Klasický tvar Apple řadíme mezi rovné tvary, protože na rovnou a krátkou troubel je napasován stejně rovný náustek. Ale i zde najdeme nesčetně variací včetně panel apple, kdy má dýmka seříznuté kraje do šestihranu.

Mírně zahnutý a prodloužený tvar podobný jablíčku má prince někdy se nazývá též „tomate“. Často má silnější a prohnutý náustek. Tento odlehčený tvar s jemně zahnutou troubelí a náustkem pomáhají redukovat váhu dýmky v kuřákových ústech.

K modelu „cad“ existuje mnoho variant. Typické pro tento tvar jsou hranaté troubele a náustky. Tyto dýmky jsou stabilní díky dostatečně silnému dřevu na hlavičce. Dříve byly tyto rovné dýmky celkem oblíbené, zato dnes jsou spíše opomíjeny. Často to byly dýmky, které se kouřily venku, na cestách, v přírodě a podobně.

Mezi robustnější a kratší dýmky patří zaručeně tvar „bulldog“. Jak už sám název napovídá, jedná se o podsaditější a kulatější tvar hlavičky, která ústí do hranaté troubele se stejně napasovaným hranatým náustkem. Zatímco předchozí tvar cad není dnes kuřáky tak preferován, tvar bulldog má své stálé a zanícené příznivce a těší se značné oblibě.

Jeden z novějších tvarů nese název „army“. Hlavička dýmky má v podstatě tvar billiardky, ale má zvláštní náustek, který se nešroubuje, ale pouze se zatlačí. Není zde proto zapotřebí čepu. U mnoha typů je troubel zakončena silným kovovým kroužkem, u lepších dýmek to bývá zpravidla stříbro.

Zahnutá forma tohoto tvaru se nazývá „bent army“. Tento tvar patří mezi velmi oblíbené, především díky tradiční irské firmě Peterson. Náustek je prohnutý a mírně sedlový. Firma Peterson tento typ nabízí se speciálním typem dentálního náustku, tak zvaným rybím ocasem. Tento typ náustku se lépe drží v zubech a dýmka se tolik nepřevažuje dopředu.

Zahnutá dýmka v čisté podobě má tvar „bent“. Tato dýmka má harmonické proporce, nejen vzhledově, ale také díky skvělým užitkovým vlastnostem. Dýmka díky zahnutí troubele a náustku drží těžiště nízko, kondenzát z tabáku zůstává dole a nedostává se do pusy, jako je tomu u rovných dýmek. Proto je tento tvar ideálním pro začátečníky. Odborníci doporučují tak zvanou „halfbentku“, tedy dýmku mírně zahnutou. „Bentka“ a její varianty je ideální dýmka nejen ke kouření, ale uplatní se všude, kde člověk kouří a současně vykonává nějakou další práci.

Elegantní varianta je typ „bent albert“. Tato dýmka se výborně drží v ruce, má výraznější podíl dřeva na hlavičce s lehce kónickým tvarem. Je doplněna sedlovým náustkem, který vyvažuje váhu dýmky v kuřákových ústech. Tento tvar byl předchůdcem mnoha moderních volných tvarů, tak zvaných „freehandů“.

Posledním tvarem je „bent rhodesian“. Hlavička dýmky je ve tvaru bulldog, ale troubel a náustek jsou zahnuté. Jedná se o robustní dýmku se sedlovým náustkem. Tento tvar dýmky je často vyhledáván zejména kuřáky silných anglických tabáků. Dobře se z této dýmky kouří i aromatičtější druhy tabáků. Více informací o dýmkách a tabácích najdete na www.mostex.cz.

Každý dýmkař je silný individualista. Proto při výběru nového tvaru dýmky zvažte, zda vám dýmka sedne do ruky, jestli je vyvážená a nebude „táhnout zuby“, jaký typ tabáku z ní budete kouřit, a v neposlední řadě, i jak se dýmka hodí k vaší celkové osobnosti a povaze.

Text: Michaela Koláčková

Foto: Rostislav Čuřík