Spotřební daně pro rok 2008

VÝZVA KUŘÁKŮM DÝMKY

Proč Ministerstvo zdravotnictví podporuje kouření cigaret a potlačuje kouření dýmky?

Na návrh Ministerstva zdravotnictví ČR, který akceptovalo Ministerstvo financí, by měla být zvýšena spotřební daň na dýmkový tabák ze současných 905,- Kč / kg na 1.200,- Kč / kg, tzn. zvýšení SPD o 32,6 %. Přitom minimální sazba SPD na dýmkový tabák je v EU stanovena na 564,- Kč / kg. Nově navrhovaná částka je tedy skoro dvojnásobně vysoká.

Oproti tomu u cigaret se navrhuje zvýšení pouze o 6,7 %, a to z důvodu dorovnání minimální sazby SPD stanovené pro země EU.

Díky tomuto opatření budou mít čeští kuřáci dýmek dražší tabák než kuřáci v Německu, Španělsku či Švýcarsku. Oproti tomu budou u nás výrazně levnější cigarety než u našich západních sousedů. Navíc se SPD na dýmkový tabák v ČR zvýšila od roku 2001 k dnešku již dvacetkrát, zatímco na cigarety pouze dvakrát.

Z toho vyplývá celá řada otázek:

  1. Má MZČR opravdu zájem o ozdraví občanů, když zvýhodňuje kouření cigaret oproti kouření mnohem méně zdraví škodlivé dýmky?
  2. Je pravým důvodem MZČR pro zvýšení SPD opravdu zájem o zvýšení státního příjmu, když příjem z dýmkového tabáku tvoří 0,05 % z celkového trhu s tabákovými výrobky?
  3. Mají farmaceutické firmy konkrétní zájem na tom, aby se více kouřily cigarety, jelikož hrazené odvykací kůry pro ně znamenají příjem?
  4. Mají cigaretové monopoly zájem na tom, aby se české cigarety více pašovaly do západní Evropy?
  5. Jsou si naši zákonodárci vědomi faktu, že výroba dýmkového tabáku je trojnásobně dražší oproti výrobě cigaret?

Proto vyzýváme všechny dýmkaře, aby apelovali na svoje poslance a senátory, aby zabránili této narůstající nespravedlnosti, protože hrozí smutná skutečnost, že kouření dýmky vymizí z naší krásné země.

Za Asociaci dýmkařských klubů ČR

Petr Urbančík, prezident asociace

16.5.2007